Banner
Banner

Tenderlər

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR | FED.az
08:27 15 May 2020

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti tender elan edir.

Eləcə də bax: İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

FED.az xəbər verir ki, icra hakimiyyəti İsmayıllı Rayonunda abadlıq işlərinin satın alır.

Təşkilatın ünvanı: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev pr. 51

Əlaqələndirici şəxs: Memar - Abdullayev Vüsal: 0202856977

Satın alınacaq mallar və xidmətlərin siyahısı aşağıdakılardır.

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Ankerlərin betonlanması M-300

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

12.8

m(3)

Düzbucaqlı fiqurların divarı üstündəki yararsız taxta bəzəyin sökülüb əl ilə maşın yoluna daşınması

Ismayıllı İcra hakimiyyəti qarşısınd yerləşən parkdakı yaşıllq fiqurlarının divarlarının təmiri

3

m(3)

Elektromaqnit acarının quraşdırılması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

1

ədəd

Plafonların elektrik xetti ilə( kabel 2x4mmx2 mis coxjilalı) birləşdirilməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

90

m

Elektrik dirəklərinə plafonların bərkidilməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

2

ədəd

Elektrik dirəklərinin ankerlərə bərkidilməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

2

ədəd

Ankerlərin betonlanması M-300

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

1.2

m(3)

Elektrik kabeli üzərinə atsepin əl ilə yayılması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

5

m(3)

Elektrik kabeli(4x22mm tək jila alminium) kapron şlanqdan (D-60mm)kecirilib kanala qoyulmasi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

40

m

70-m kanalın əl ilə qazılması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

4

m(3)

2 əd anker karkasın qurulması və quyulara qoyulması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

0.1

ton

2 əd quynun əl ilə qazlması (ara məsafəsi 30metr olmaqla)

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

1.2

m(3)

Inşaat tullantılarının yük maşını ilə 5-km mesafəyə daşınması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

40

m(3)

Divarin üfüqü səthinin dagilmiş hissələrinin sement-qum mehlulu əsasında düzəldilməsi

Ismayıllı İcra hakimiyyəti qarşısınd yerləşən parkdakı yaşıllq fiqurlarının divarlarının təmiri

40

m(2)

Piyada yoluna tamet daşının sement-atsep qarşıgı əsasında düzülməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

112

m(2)

Piyda yoluna qırma daşın əl ilə yayılaraq kipləşdirilmıəsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

20

m(3)

Bardur daşlarının 70 metr mesafədə(bardur daşı h=30sm eni 15sm) paralel (ara mesafəsi 140-sm)olaraq sement-atsep mehlulu əsasında düzülməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

140

m

Bardur daşları düzüləcək sahəyə atsepin əl ilə yayılıb kipləşdirilməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

6

m(3)

Piada yolu tikiləcək sahənin trpaginin 30sm dərinlikdə qazılması və daşınması

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

58

m(3)

Elektromaqnit acarının quraşdırılması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

2

ədəd

Plafonların elektrik xetti ilə( kabel 2x4mmx2 mis coxjilalı) birləşdirilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

375

m

Elektrik dirəklərinə plafonların bərkidilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

25

ədəd

Elektrik dirəklərinin ankerlərə bərkidilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

25

ədəd

Armatur d-20 A-3

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

2

ton

Ankerlərin quyulara qoyulub üzərinə metal torun qoyulması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

0.29

ton

Elektrik kabeli üzərinə atsepin əl ilə yayılması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

50

m(3)

Elektrik kabeli(4x22mm tək jila alminium) kapron şlanqdan (D-60mm)kecirilib kanala qoyulmasi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

750

m

Qırma daş üzərinə atsepin əl ilə yayılaraq kipləşdirilməsi

İsmayıllı şəhərində S.Mehdiyev kücəsində 70metr mesafədə piyada yolunun kücə işıqlandırılmasının qurulması

6

m(3)

500 m kanalın əl ilə qazılması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

30

m(3)

Divarin üfüqü səthinə mərmər daşının keramika yapışdırıcısı əsasında yapışdırılması qalınlıq(15mm)

Ismayıllı İcra hakimiyyəti qarşısınd yerləşən parkdakı yaşıllq fiqurlarının divarlarının təmiri

80

m(2)

Nasosxanada su temizləyici filtirlərin yenisi ilə əvəz edilməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

3

ədəd

Fundamentin torpagının qazaılması və özüboşaldan maşınla daşınması

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

120

m(3)

Inşaat zibilinin əl ilı özüboşaldan yük maşınına yıgılaraq 5-km məsafəyə daşınması

Ismayıllı şəhərində Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi kücələrində yerləşən qala divarlarının bəzi yerlərində yarasız hala düşmüş bəzək üzlük daşlarının yenisi ilə əvəz edilməsi

14

m(3)

yararsız vəziyyətdə oldugu ücün qoparılmış bəzək üzlük daşlarının yenisi ilə əvəz edilməsi və keramika yapışdırıcısı ilə yapışdırılması

Ismayıllı şəhərində Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi kücələrində yerləşən qala divarlarının bəzi yerlərində yarasız hala düşmüş bəzək üzlük daşlarının yenisi ilə əvəz edilməsi

252

m(2)

Qala divarının bəzi hissələrində yrarsız bəzək üzlük daşlarının sökülməsi və yerinin tozunun su ilə yuyulması

Ismayıllı şəhərində Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi kücələrində yerləşən qala divarlarının bəzi yerlərində yarasız hala düşmüş bəzək üzlük daşlarının yenisi ilə əvəz edilməsi

252

m(2)

Inşaat zibilinin özüboşaldan yükmaşınına yüklənərək 5-km məsafəyə daşınması

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

100

m(3)

Divar üzərinin emusiya əsasında iki qat rənglənməsi

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

728

m(2)

Divar üzərinə suvagın sement –qum əsasında vurulması

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

430

m(2)

Divarın üfüqü hissəsinə mişar (aqlay)dşının yapışdırılması(qalınlıq 30mm)

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

100

m(2)

Hörgünün tikilməsi(tək qat)

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

90

m(2)

Hörgünün tikilməsi(cüt qat)

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

90

m(2)

Yararsız hörgünün sökülüb özüboşaldan yükmaşınına yüklənərək 5-km məsafəyə daşınması

İsmayıllı şəhəri Mübariz Orucov kücəsində mövcud olan və yararsız vəziyyətə düşmüş divarların bir hissəsinin təmiri

20

m(3)

Fantan yerləşən hovuzun divarından yararsız mərmər üzlük daşının sökülüb yenisi ilə əvəzlənməsi(qlimliq 30mm)

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

48

m(2)

Inşaat zibilinin yük maşınına əl ilə yıgılaraq daşınması

Ismayıllı İcra hakimiyyəti qarşısınd yerləşən parkdakı yaşıllq fiqurlarının divarlarının təmiri

3

m(3)

Su nasos –motor dəstinin (2750 dövr/dəq.220v 2.2Kvt ) yenisinin quraşdırılması

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

3

ədəd

Zaman relesi (MKS-03) 25A yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

8

ədəd

Rele avtomat 25A yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

9

ədəd

Avtomat 25A (3faz) yenisi ilə əvəz edilməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

9

ədəd

Filtirlərin qumunun yenilənməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

1350

kg

Nasosxanada su temizleyici filtirlərin yenilənməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

3

ədəd

Fantan yerləşən hovuzun divarından yararsız mərmər üzlük daşının sökülüb yenisi ilə əvəzlənməsi (30mm)

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

48

m(2)

Su nasos –motor dəstinin (2750 dövr/dəq.220v 2.2Kvt ) yenisinin quraşdırılması

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

3

ədəd

Elektromaqnit acarı (ETR-41) yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

18

ədəd

Zaman relesi (MKS-03) 25A yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

8

ədəd

Rele avtomat 25A yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

9

ədəd

Avtomat 25A (3faz) yenisi ilə əvəz edilməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

9

ədəd

Filtirlərin qumunun yenilənməsi

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

1350

kg

Elektromaqnit acarı (ETR-41) yenisi ilə əvəz edilmişdir

İsmayıllı İcra hakimiyyəti qarşısında yerləşən parkdakı fəvvarənin nasosxanasının tıəmiri

18

ədəd

Beton boru 1000-mm

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

6

m

25 əd anker karkasın qurulması və quyulara qoyulması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

1.28

ton

Inşaat tullantılarının yük maşınına yüklənməsi və 5-km məsafəyə daşınması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

230

m(3)

25 əd quynun əl ilə qazlması (ara məsafəsi 25metr olmaqla)

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

13

m(3)

Ankerlərin quyulara qoyulub üzərinə metal torun qoyulması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

0.09

ton

Elektrik kabeli üzərinə atsepin əl ilə yayılması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

20

m(3)

Elektrik kabeli(4x22mm tək jila alminium) slanqdan (D-60mm)kecirilib torpaq üzərinə qoyulmasi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

210

m

180 metr kanalın əl ilə qazılması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

11.5

m(3)

8 əd anker karkasın qurulması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

0.41

ton

8 əd quynun(0.8mx0.8mx0.8m)əl ilə qazlması(ara məsafəsi 25m olmaqla)

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

4.6

m(3)

Inşaat tullantılarının yük maşını ilə 5-km məsafəyə daşınması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

100

m(3)

Piyada yoluna tamet daşının sement-atsep qarşıgı əsasında düzülməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

288

m(2)

Qırma daş üzərinə atsepin əl ilə yayılaraq kipləşdirilməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

14

m(3)

Piyda yoluna qırma daşın əl ilə yayılaraq kipləşdirilmıəsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

63

m(3)

Elektrik dirəklərinin ankerlərə bərkidilməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

8

ədəd

Bardur daşlarının 180 metr mesafədə(bardur daşı h=30sm eni 15sm) paralel (ara mesafəsi 140-sm)olaraq sement-atsep mehlulu əsasında düzülməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

360

m

Piada yolu tikiləcək sahənin torpagının 30sm dərinlikdə qazılması və özü boşaldan yük maşını ilə daşınması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

142

m(3)

Metal hasar torunun dirəklərə bərkidilməsi

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

2.4

ton

Metal dirəklərəin quylara qoyularaq betonlanmsı(beton M-300)

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

13

m(3)

201əd metal karkasın qaynaq vasitəsi yıgılması və metal dirəklərə bərkidilməsi

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

1.4

ton

Metal dirəklərin pasının təmizlənib antipasla iki qat boyanması

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

621

m

Metal borulardan (d-50mm) dirəklərin hazirlanması

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

621

m

201 əd quyunun əl ilə qazılması (0.4mx0.4mx0.4m)və 5-km məsafəyə özüboşaldan maşınla daşınması

İsmayıllı şəhəri Koroglu kücəsində yerləşən Zəfər parkında metal tordan hasarın qurulması

13

m(3)

Taxta- 50mmx100mm

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

2

m(3)

Dik ag d-20mm 1.52mx1.52m

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

10

ədəd

Izoliyasiya betonun torpaqla temas olan hissəsi iki qat reberoid və isti bitumla

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

50

m(2)

Kipləşdirilə biləcək qruntun doldurulub kipləşdirilməsi (katokla)

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

80

m(3)

Bardur daşları düzüləcək sahəyə atsepin əl ilə yayılıb kipləşdirilməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

15

m(3)

Elektrik dirəklərinə plafonların bərkidilməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

8

ədəd

Ankerlərin betonlanması M-300

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

5

m(3)

Elektromaqnit acarının quraşdırılması

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

1

ədəd

Piyada yoluna tamet daşının sement-atsep qarışıgı əsasında düzülməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

1920

m(2)

qırmadaş üzərinə atsepin əl ilə yayılmas və kipləşdirilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

108

m(3)

Piyada yoluna qırma daşının əl ilə yayılıb kipləşdirilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

360

m(3)

Bardur daşlarının 1200 metr mesafədə (bardur daşı h=30sm eni 15sm) paralel olaraq düzülməsi sement-atsep mehlulu əsasında

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

2400

m

Bardur daşları düzüləcək sahəyə atsepin əl ilə yayılıb kipləşdirilməsi

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

98

m(3)

piyada yolunun 30 sm derinliyində qazılması və torpagın özü boşaldan yük maşını ilə daşınması

İsmayllı şəhər Ə.Əlkbərzadə kücəsində 1200 metr piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının quraşdırılması

792

m(2)

Elektromaqnit acarının quraşdırılması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

1

ədəd

Plafonların elektrik xetti ilə( kabel 2x4mmx2 mis coxjilalı) birləşdirilməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

120

m

Elektrik dirəklərinə plafonların bərkidilməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

8

ədəd

Plafonların elektrik xetti ilə (kabel 2x4mmx2 mis tək jila) birləşdirilməsi

Ismayıllı şəhəri Vahab Osmanov kücəsində 180 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

120

m

Ankerlərin betonlanması M-300

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

5

m(3)

Ankerlərin quyulara qoyulub üzərinə metal torun qoyulması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

0.09

ton

Elektrik dirəklərinin ankerlərə bərkidilməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

8

ədəd

Elektrik kabeli(4x22mm tək jila alminium) kapron şlanqdan (D-60mm)kecirilib kanala qoyulmasi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

210

m

Piada yolu tikiləcək sahənin trpaginin 30sm dərinlikdə qazılması və daşınması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

134

m(3)

Bardur daşlarıdüzüləcək sahəyə atsepin əl ilə yayılıb kipləşdirilməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

13.6

m(3)

Elektrik kabeli üzərinə atsepin əl ilə yayılması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

20

m(3)

Piyda yoluna qırma daşın əl ilə yayılaraq kipləşdirilmıəsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

60

m(3)

Qırma daş üzərinə atsepin əl ilə yayılaraq kipləşdirilməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

13

m(3)

Bardur daşlarının 170 metr mesafədə(bardur daşı h=30sm eni 15sm) paralel (ara mesafəsi 140-sm)olaraq sement-atsep mehlulu əsasında düzülməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

340

m

Inşaat tullantılarının özü boşaldan yük maşını ilə 5-km məsafəyı daşınması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

90

m(3)

8 əd quynun (0.8mx0.8mx0.8m) əl ilə qazlması (ara məsafəsi 25metr olmaqla)

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

4.6

m(3)

8 əd anker karkasın qurulması və quyulara qoyulması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

0.41

ton

170 metr kanalın əl ilə qazılması

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

11

m(3)

Piyada yoluna tamet daşının sement-atsep qarşıgı əsasında düzülməsi

İsmayıllı Şəhəri Seyid Əzim Şirvani kücəsin də 170 metr mesafədə piyada yolunun və kücə işıqlandırmasının qurulması

272

m(2)

Beton M-350

Ismayıllı şəhəri Məhəmməd Əsədov kücəsindəki su kanalı üzərinə körpünün tikilməsi

12

m(3)

 

Banner

Digər xəbərlər