Tenderlər

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

İcra hakimiyyəti abadlıq işləri üçün - TENDER ELAN EDİR | FED.az
08:05 12 May 2020

Sabirabad rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Sabirabad şəhər Nümayəndəliyi tender elan edir.

Eləcə də bax: İcra Hakimiyyəti mal-material, ağac tingləri, bəzək kolları alır - TENDER

FED.az xəbər verir ki, icra hakimiyyəti Sabirabad şəhərində abadlıq işlərini satın alır.

Təşkilatın ünvanı: Sabirabad şəhəri İ.Qayıbov 39

Əlaqələndirici şəxs: Əliyev İlham: 0212356674

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Taxta oturacaqların üstünün quraşdırılması

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

20

m(2)

Həmçinin çınqıl qarışığının verilməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

10

m(3)

Boruların altına qum qarışığının verilməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

10

m(3)

Polad boruların sökülməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

200

m

Polad boruların sökülməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

300

m

Qırıntıların 5 km məsafəyə daşınması

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

22

ton

Asfalt qırıntılarının avtomaşınlara yüklənməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

10

m(3)

Asfalt örtüyünün sökülməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

200

m(2)

Dekorativ karnizlərin vurulması H=35sm,50mm

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

2.66

m(2)

Hərflərin quraşdırılması 30x30sm

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

37

ədəd

Divarın mərmər daşla üzlənməsi 30mm

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

27.1

m(2)

Karnizlərin quraşdırılması 100mm

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

1.47

m(2)

Gülbağ daş şəbəkəsinin qoyulması eni 17sm 50mm

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

11.22

m(2)

Divarın gülbağ daşı ilə üzlənməsi

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

87

m(2)

150mm-lik poıietilen boruların quraşdırılması

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

300

m

Yararsız kafelin sökülməsi

Muğan giriş qapısı nda təmir işləri

114

m(2)

Divara mozaika tipli suvağın vurulması

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

159

m(2)

Karnizin vurulması

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

20.7

m(2)

Gülbağ daşından divarın üzlənməsi

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

28.6

m(2)

Divarların gülbağ daşı ilə üzlənməsi 30mm

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

334

m(2)

Divarın suvaq edilməsi 2sm qalın

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

107

m(2)

20 sm qalınlıqda divarın hörülməsi

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

250

m(2)

Mişar daşlı yarasız hasarın sökülməsi

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

40

m(3)

Metal barmaqlıqlarlnln rənglənməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

255

m(2)

Metal dirəklərinin rənglənməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

75

m(2)

Səhnə işıqlandırıcılarının quraşdırılması

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

20

ədəd

Beton qatının vurulması

Babək küçəsində səkilərə beton vurulması

55.59

m(3)

Taxta oturacaqların üstünün sökülməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

20

m(2)

Səhnə və məhəccərlərin ağlay tavalarla üzlənməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

48

m(2)

Mozaikaların emulsiya ilə rənglənməsi

Xiyabani küçəsi hasar təmiri

159

m(2)

200 mm-lik polietilen boruların quraşdırılması

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

200

m

Qum qatının verilməsi və kipləşdirilməsi

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

20

m(3)

Beton qatının vurulması

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

10

m(3)

Köhnə səkinin sökülməsi

Babək küçəsində səkilərə beton vurulması

301

m(2)

Beton qatının vurulması

Muğan prospektində səkilərə beton vurulması

66.81

m(3)

Çınqıl qatının düzəldilməsi

Muğan prospektində səkilərə beton vurulması

11.78

m(3)

Torpaq səthinin əl ilə hamarlanması

Muğan prospektində səkilərə beton vurulması

393

m(2)

Köhnə səkinin sökülməsi

Muğan prospektində səkilərə beton vurulması

318

m(2)

Beton qatının vurulması

H,Həmidov küçəsində səkilərə beton vurulması

114.24

m(3)

Çınqıl qatının düzəldilməsi

H,Həmidov küçəsində səkilərə beton vurulması

20.2

m(3)

Torpaq səthinin əl ilə hamarlanması

H,Həmidov küçəsində səkilərə beton vurulması

673

m(2)

Köhnə səkinin sökülməsi

H,Həmidov küçəsində səkilərə beton vurulması

602

m(2)

Torpağın əks doldurulması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

40

m(2)

Kabelin borudan çəkilərək çəkilməsi

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

670

m

Plastik boruların çəkilməsi 25mm

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

670

m

Asfalt örtüyünün əllə qazılması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

40

m(3)

Civə lampalı çıraqların qurulması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

15

ədəd

Metal dirəklərin quraşdırılması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

15

ədəd

Dirəklərin dibinin betonlanması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

1.88

m(3)

Torpağın əl ilə qazılması

Peşə Litseyinin qarşısında işıq dirəklərin təmiri

6

m(3)

Kabelin dirəklərin içi ilə ilə çəkilməsi

M,Müşfiq küçəsində işıq dirəklərin təmiri

1700

m

Civə lampalı çıraqların qurulması

M,Müşfiq küçəsində işıq dirəklərin təmiri

60

ədəd

Dirəklərə metal kronşteynlərin quraşdırılması

M,Müşfiq küçəsində işıq dirəklərin təmiri

60

ədəd

Torpağın əks doldurulması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

40

m(3)

Kabelin borudan çəkilərək çəkilməsi

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

670

m

Plastik boruların çəkilməsi 25mm

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

670

m

Asfalt örtüyünün əllə qazılması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

40

m(3)

Civə lampalı çıraqların qurulması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

15

ədəd

Metal dirəklərin quraşdırılması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

15

ədəd

Dirəklərin dibinin betonlanması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

1.88

m(3)

Torpağın əl ilə qazılması

Vidadi küçəsində işıq dirəklərin təmiri

6

m(3)

beton su kanallarının quraşdırılması

H,Əliyev pr boyu yol keçidlərini təmiri

7.5

m(3)

Taxta oturacaqların rənglənməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

350

m(2)

Torpaq səthinin əl ilə hamarlanması

Babək küçəsində səkilərə beton vurulması

326

m(2)

Divarın petopan tavalarla üzlənməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

350

m(2)

Hasar və divar səthində emulsiya vurulması

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

1000

m(2)

Beton səki daşlarının düzəldilməsi

Bayraq meydanında abadlıq işləri

380

m

Qum əsasın düzəldilməsi 8sm

Bayraq meydanında abadlıq işləri

68

m(3)

Torpaq səthinin düzləndirilməsi əl ilə

Bayraq meydanında abadlıq işləri

880

m(2)

Hasar divar səthində emulsiya vurulması

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

400

m(2)

Metal dirəklərin rənglənməsi

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

15

m(2)

Plafonların quraşdırılması

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

20

ədəd

Tullantıların 10 km məsafəyə daşınması

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

0.4

ton

Tullantılarının atomaşınlara yüklənməsi

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

0.4

ton

Sahənin inşaat tullantılarından təmizlənməsi

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

0.4

ton

Elektrik sayğacının quraşdırılması F-440

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

1

ədəd

Elektrik kabelin borulardan çəkilməsi VQ2,4mm2

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

540

m

Plasmas boruların çəkilməsi 25mm

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

540

m

Metal işıq dirəklərinin quraşdırılması

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

18

ədəd

Beton bünövrənin düzəldilməsi

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

1

m(3)

Torpağın əl ilə qazılması

Muğan prospektində işıq dirəklərinin təmiri

1

m(3)

Kanalizasiya lyuklarının dəmirdən quraşdırılması

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

5

ədəd

Su arxlarının və kanalların betondan qurulması

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

79

m(3)

20sm qalınlıqda mişar daşından divarın hörülməsi

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

14

m(2)

4sm qalınlıqda boruların altına çınqıl atının verilməsi

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

16

m(3)

4sm qalınlıqda boruların altına qum atının verilməsi

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

16

m(3)

300mm-lik asbest boruların quraşdırılması

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

16

m

Torpağın əl ilə qazılması

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

235

m(3)

Asfalt örtüyünün sökülməsi

Füzuli küçəsində su arxlarının betonlanması

400

m(3)

Köhnə səkinin sökülməsi

V,Əhmədov küçəsində səkilərə beton vurulması

546

m(2)

Torpaq səthinin əl ilə hamarlanması

V,Əhmədov küçəsində səkilərə beton vurulması

653

m(2)

Çınqıl qatının düzəldilməsi

V,Əhmədov küçəsində səkilərə beton vurulması

19.58

m(3)

Beton qatının vurulması

V,Əhmədov küçəsində səkilərə beton vurulması

110.67

m(3)

Tamet tavaların vurulması

Bayraq meydanında abadlıq işləri

880

m(2)

Divar üzlük üçün metal karkasın düzəldilməsi

H,Əliyev parkı abadlıq işləri

350

m(2)

Döşəməyə beton vurulması 10 sm

Bayraq meydanında abadlıq işləri

1.52

m(3)

Divar səthində emulsiya vurulması

Bayraq meydanında abadlıq işləri

3150

m(2)

Su kranlarının quraşdırılması d=20mm

Şəhərin su fontanların təmiri

20

ədəd

Kranların sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

20

ədəd

Elektrik kabelinin çəkilməsi VQ-4X10mm

Şəhərin su fontanların təmiri

20

m

Su altı kabellərin sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

20

m

Su nasoslarının quraşdırılması

Şəhərin su fontanların təmiri

2

ədəd

Yarasız su nasoslarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

2

ədəd

Su kranlarının quraşdırılması d=25mm

Şəhərin su fontanların təmiri

16

ədəd

Kranların sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

16

ədəd

Elektrik kabelinin çəkilməsi VQ-4X10mm

Şəhərin su fontanların təmiri

15

m

Su altı kabellərin sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

15

m

Su nasoslarının quraşdırılması 1,5 kv/saat

Şəhərin su fontanların təmiri

2

ədəd

Yarasız su nasoslarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

2

ədəd

Divarın sement məhlulu ilə suvanması 2sm

Bayraq meydanında abadlıq işləri

552

m(2)

Hovuzun yararsız mozaika tavalarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

20

m(2)

Fəvvarənin mozaika tavalarla üzlənməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

20

m(2)

Kranların sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

24

ədəd

Yarasız su nasoslarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

5

ədəd

Su nasoslarının quraşdırılması 5 kv/saat

Şəhərin su fontanların təmiri

5

ədəd

Su altı kabellərin sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

220

m

Elektrik kabelinin çəkilməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

220

m

Su kranlarının quraşdırılması d=40mm

Şəhərin su fontanların təmiri

24

ədəd

Su kranlarının quraşdırılması d=20mm

Şəhərin su fontanların təmiri

40

ədəd

Kranların sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

40

ədəd

Fəvvarənin mozaika tavalarla üzlənməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

40

m(2)

Yarasız su nasoslarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

4

ədəd

Su nasoslarının quraşdırılması 3,8 kv/saat

Şəhərin su fontanların təmiri

4

ədəd

Su altı kabellərin sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

50

m

Elektrik kabelinin çəkilməsi VQ-4X16mm

Şəhərin su fontanların təmiri

50

m

Hovuzun yararsız mozaika tavalarının sökülməsi

Şəhərin su fontanların təmiri

40

m(2)

Çınqıl qatının düzəldilməsi

Babək küçəsində səkilərə beton vurulması

9.79

m(

Digər xəbərlər