Banner

Tenderlər

Dövlət qurumu 4 minik avtomobili alır – TENDER ELANI

Dövlət qurumu 4 minik avtomobili alır – TENDER ELANI | FED.az
08:45 5 Noy 2019

FED.az xəbər verir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mühərriki 95 a.g qüvvəsi olan 4 ədəd minik avtomobili satın almaq üşün tender elan edir.

Eləcə də bax: Dövlət qurumlarının avtomobilləri ucuz qiymətə - SATIŞA ÇIXARILIR

AZ1000,Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küç. 80

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

mühərriki 95 a.g qüvvəsi olan 4 ədəd minik avtomobilinin satınalınması

   Mühərrikin həcmi -1300-1400,    Yanacaq sərfi-100km max-9.7 Lt ,

   4 ədəd 

ÜSL kod (kateqoriya) - 34113000-2 4 təkərli nəqliyyat vasitələri

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı 04.11.2019 16:23

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı 26.11.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı 04.12.2019 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı 05.12.2019 11:00

İştirak haqqı: 150 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

IBAN: AZ94CTRE00000000000002188301

TPIN: 1401555071

Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Code: 210005

C/A: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T: CTREAZ22

Budget Category Code: 142340

Çatdırılma yeri Üzeyir Hacıbəyov, 80 ünvanı

Çatdırılma müddəti45 təqvim günündən gec olmayaraq çatdırılmalıdır.

Çatdırılma şərtləri DDP

Ödəniş şərtləri

Tələb olunduğu halda satınalma müqaviləsinin dəyərinin 30 %-dən çox olmamaq şərtilə tələb olunan avansın 100 % məbləğində bank təminatı təqdim edildikdən sonra tətbiq olunur.Qalan qism mallar təhvil verildikdən sonra 15 bank günü ərzində ödəniləcək.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

Tələb olunan sənədlər:

Rekvizitlər (səlahiyyətli şəxsin imza, möhürü ilə təsdiqlənməli, VÖEN notarial təsdiq olunmuş)

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (notarial təsdiq olunmuş)

Nizamnamə (notarial təsdiq olunmuş)

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması (İmzalı, möhürlü formada pdf formatda yüklənməlidir.)

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (bir iilik dövriyyəsi bankın imza, möhürü ilə təsdiqlənmiş formada yüklənməlidir)

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (İmzalı, möhürlü formada pdf formatda yüklənməlidir.)

Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (səlahiyyətli şəxsin imzası, möhürlü formada pdf formatda yüklənməlidir.)

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış (İmzalı, möhürlü formada pdf formatda yüklənməlidir.)

İxtisas göstəriciləri:

İddiaçılar müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları

İddiaçının tələb olunan malların təchizatı sahəsində təcrübəsi (anoloji müqavilələr)

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

İddiaçının tələb olunan malların təchizatı sahəsində təcrübəsinə görə (anoloji müqavilələr üzrə) 10

Analoji layihələr üzrə iş təcrübəsinin olması a)heç olmasa 1 (bir) analoji layihənin müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması – 10 bal b)heç bir analoji layihənin olmaması – 0 bal

İddiaçının maliyyə imkanlarına görə 10

Son 1 ildə ƏŞT-da tələb olunan maliyyə dövriyyəsinə görə: - Uyğundursa-5 bal - Uyğun deyilsə-0 bal Mənfəətlə bəyənnaməsinə əsasən: - Mənfəətlə işlədiyinə görə- 5 bal - Ziyanla işlədiyinə görə- 0 bal

Qiymət təklifi: 80 bal

Müqavilənin təminatı -

Təklifin qüvvədə olma müddəti - Tender təklifi 05.12.2019-cu il tarixdən sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifinin təminatı - Tender təklifinin 1%-i həcmində bank təminatı təqdim olunmalıdır. 05.12.2019-cu il tarixdən sonra 60 bank günü qüvvədə olmaldır. Bank təminatının təqdim etməyən iddiaçı, təminatın müddəti uyğun gəlməyən iddiaçının təklifi kənarlaşdırılacaqdır.

Qiymət təklifi 80

ƏŞT-nin 6-cı bölməsində göstərilən texniki spesifikasiyalara cavab verməlidir. təklif verilən zaman model və marka qeyd olunmalıdır

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Rövşən Əliyev

Təsərrüfat şöbəsinin baş məsləhətçisi

((012) 498-89-14)(1216))

((012) 498-89-14)(1216))

Tenderdə iştirak etmək üçün tender təklifi vermiş iddiaçıların minimum sayı: 3

• məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;

• məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür;

• satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;

• Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.

Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.

Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır

Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.

Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.

Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.

Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.

 

Banner
Banner

Digər xəbərlər