Lisenziya No: İSN/L-640/2016, 09.03.2016 Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi