Lisenziya No: İSN/L-640/2016, 09.03.2016
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
istiqrazları ilə etibarlı qazanc
dollarda
yüksək
gəlir
6%