Banner

Vakansiyalar

"VTB Bank Azərbaycan" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR

"VTB Bank Azərbaycan" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
20:26 21 Aprel 2021

Ведущий / Главный специалист проекта CRM

ФУНКЦИИ:

• Aнализ необходимости проектов, участие в предпроектных работах;
• Cегментация клиентской базы;
• Aнализ, обоснование и инициирование необходимых изменений в Банковских системах, регламентах и бизнес-процессах;
• Подготовка требований к структуре и содержанию выгрузки данных из систем Банка, проверка полноты и корректности формирующихся отчетов;
• Подготовка требований и внедрение компонентов аналитического и операционного CRM;
• Анализ рыночных тенденций в области автоматизации CRM-деятельности банков;
• Разработка и запуск целевых CRM кампаний;
• Создание правил акции по стимулированию активности клиентов;
• Управление клиентской базой (отток, реактивация, формирование и расчет гипотез по улучшению поведения сегментов и увеличению эффективности коммуникаций);
• Координация CRM проектов в Банке.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банке или финансовой компании, возможно – телеком, ритейл;
• Знание технологий CRM;
• Знание технологий и опыт запуска целевых маркетинговых кампаний;
• Опытный пользователь Excel, опыт подготовки презентаций;
• Ориентация на результат.

 

CRM layihəsinin aparıcı /baş mütəxəssisi

FUNKSİYALAR

• layihələrə ehtiyacın təhlili, layihədən əvvəlki işlərdə iştirak;
• müştəri bazasının seqmentasiyası;
• bank sistemlərində, reqlamentlərdə və biznes proseslərində zəruri dəyişikliklərin təhlili, əsaslandırılması və irəli sürülməsi;
• bank sistemlərindən məlumatların yüklənməsi strukturu və məzmununa dair tələblərin hazırlanması, hazırlanan hesabatların tamlığının və düzgünlüyünün yoxlanılması;
• tələblərin hazırlanması analitik və əməliyyat CRM komponentlərinin tətbiq edilməsi;
• bankların CRM fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması sahəsində bazar tendensiyalarının təhlili;
• hədəf CRM kampaniyalarının hazırlanması və işə salınması;
• müştəri fəallığını stimullaşdırılması üzrə aksiyalar üçün qaydaların yaradılması;
• müştəri bazasının idarə edilməsi (seqmentlərin davranışını yaxşılaşdırmaq və kommunikasiyaların səmərəliliyini artırmaq üçün hipotezlərin axını, yenidən aktivləşdirilməsi, formalaşdırılması və hesablanması);
• bankda CRM layihələrinin koordinasiya edilməsi.

TƏLƏBLƏR:

• ali təhsil;
• bankda və ya maliyyə şirkətində iş təcrübəsi, telekom, riteyldə də ola bilər
• CRM texnologiyalarına bələd olma;
• təcrübəli Excel istifadəçisi, təqdimatların hazırlanması sahəsində təcrübə;
• nəticəyə köklənmə.

Şəxsi anket forması [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

 

Специалист по проектам интеграции партнеров в цифровые каналы

Заключение соглашений и интеграция провайдеров платежей, страховых компаний, прочих партнеров)

ФУНКЦИИ:

• формирование ТЗ для ИТ/внешних подрядчиков
• заключение соглашений и интеграция провайдеров платежей, страховых компаний, прочих партнеров
• взаимодействие и консультирование действующих партнеров
• конвертация отзывов пользователей в необходимые дополнения дляпродукта
• контроль итоговых показателей по каждому партнеру

ТРЕБОВАНИЯ:

• высшее образование (финансы/банки, экономика/бухгалтерия, техническое образование, управление)
• опыт работы в банках
• опыт в разработке проектов по развитию функциональности продуктов и решений
• опыт активного привлечения юридических лиц
• навыки проведения переговоров и презентаций.

 

Tərəfdaşların rəqəmsal kanallara inteqrasiyası layihələri üzrə mütəxəssis

Müqavilələrin bağlanması və ödəmə təchizatçısı ları, sığorta şirkətləri, digər tərəfdaşlar

FUNKSİYALAR:

• İT/kənar podratçılar üçün TT-nin formalaşdırılması
• müqavilələrin bağlanması və ödəniş təchizatçılarının, sığorta şirkətlərinin və digər tərəfdaşların inteqrasiyası
• mövcud tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqə və konsaltinqi
• istifadəçi rəylərini məhsul üçün lazımlı tamamlamalara konvertasiya
• hər tərəfdaş üzrə yekun göstəricilərə nəzarət

TƏLƏBLƏR:

• ali təhsil (maliyyə / bank işi, iqtisadiyyat / mühasibat, texniki təhsil, idarəetmə)
• banklarda iş təcrübəsi
• məhsulların və həll yollarının funksionallığını inkişaf etdirmək üzrə layihələrin hazırlanmasında təcrübə
• hüquqi şəxslərin fəal cəlb edilməsi təcrübəsi
• danışıqlar və təqdimatlar aparmaq bacarığı.

Şəxsi anket forması [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

 

Требования:

Product Owner

1. Опыт работы Product Owner-ом цифрового продукта от 1 года;
2. Компетенции в гибких методах проектного управления;
3. Опыт управления кросс-функциональными проектами и командами;
4. Взаимодействие с внешними поставщиками, партнёрами и заказчиками;
5. Разработка стратегии и тактики развития продукта, определение экономической эффективности цифровых сервисов и продуктов, определение потенциала, объема рынка;
6. Практические знания в Customer Development;
7. Умение расставить приоритеты в развитие цифрового продукта и сервиса (управлении приоритетами и объемом, backlog-а);
8. Опыт в определении минимально жизнеспособного продукта;
9. Умение конвертировать отзывы пользователей в необходимые дополнения для цифрового продукта и сервиса;
10. Умение составить всеобъемлющее видение цифрового продукта на основе отзывов заказчиков;
11. Умение разрабатывать Customer Journey Map (CJM), иметь знания UX/UI.

Tələblər:

Product Owner

1. Rəqəmsal məhsulun Product Owner-i qismində 1 ildən artıq iş təcrübəsi;
2. Layihə idarəetməsinin çevik metodlarında səriştələrinin olması;
3. Çarpaz-funksional layihələr və komandaların idarə edilməsi sahəsində təcrübə;
4. Kənar təchizatçılar, tərəfdaşlar və sifarişçilərlə əlaqələr;
5. Məhsulun inkişafının strategiya və taktikasının hazırlanması, rəqəmsal xidmət və məhsulların iqtisadi effektivliyinin müəyyən edilməsi, bazarın potensialının, həcminin müəyyənləşdirilməsi;
6. Customer Development üzrə praktik təcrübə;
7. Rəqəmsal məhsulun və xidmətin inkişafında prioritetləri qurmaq bacarığı (prioritetlərin və backlog-un həcminin idarə edilməsi);
8. Minimum yaşayış qabiliyyətli məhsulun müəyyən edilməsi təcrübəsi;
9. İstifadəçi rəylərini rəqəmsal məhsul və xidmətin zəruri əlavələrinə çevirmək bacarığı;
10. Sifarişçilərin rəyləri əsasında rəqəmsal məhsulun hərtərəfli görüntüsünü tərtib etmək bacarığı;
11. Customer Journey Map (CJM) tərtib etmək bacarığı, UX/UI biliklərinin olması.

Şəxsi anket forması [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları, mövzu hissəsində vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

Banner

Digər xəbərlər