Banner

Vakansiyalar

"PASHA Holding" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR

"PASHA Holding" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
19:46 27 May 2021

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Strategy Management Specialist.

Job description:

• Proactively participate in formulation of the whole Group’s Corporate, Business and Functional strategies;
• Performing periodical reports on external and internal environment and benchmarking analysis in order to support Group’s Strategy execution;
• Strategy tracking and monitoring through established channel and tools: Strategy Review meeting, Scorecards, Reports etc.;
• Contribute to development of recommendations on key findings and analysis to the management;
• Support preparation of Strategy related Group wide policy and procedures;
• Coordinate work of Strategy Committees within Group’s Strategic Assets;
• Close cooperation with Strategic Assets of the Group and external consultants;
• Support annual operational planning process within Corporate Center;

Education, Experience and Skills Required:

• Bachelor’s degree in Finance, Economics, Business or other related field;
• Minimum 3 years of professional experience in related field;
• Strong Microsoft Office skills;
• Excellent command of English and Azerbaijani languages, both oral and written;
• Good understanding of Economics, Corporate Finance, Banking and Insurance business;
• Ability to work independently and with a team in a fast-paced, high-volume environment;
• Sound critical thinking and problem solving abilities;
• Excellent communication and people relations skills;
• Strong interpersonal, organizational and presentation skills

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Strategy Management Specialist” in the subject line;
• CVs should be sent by the June 27, 2021.
Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.


PAŞA Holding Strateji idarəetmə üzrə mütəxəssis vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Qrupun bütün Korporativ, Biznes və Funksional strategiyalarının hazırlanmasında fəal şəkildə iştirak;
• Qrupun Strateqiyasının icrasının dəstəklənməsi məqsədilə xarici və daxili mühit barədə vaxtaşırı hesabatların və müqayisəli analizlərin aparılması;
• Müəyyən edilmiş kanal və alətlər vasitəsilə strategiyanın izlənməsi və monitorinqi: Strateji İcmal iclası, Qiymətləndirmə kartları, Hesabatlar və s.;
• Əsas aşkarlamalar və təhlillər barədə rəhbərliyə tövsiyələrin hazırlanmasına dəstəyin göstərilməsi;
• Strateqiya ilə əlaqəli Qrup üzrə siyasət və prosedurlarının hazırlanmasında dəstək;
• Qrupun Strateji Aktivləri daxilində Strateji Komitələrin işini əlaqələndirmək;
• Qrupun Strateji Aktivləri və xarici məsləhətçilərlə sıx əməkdaşlıq;
• Korporativ Mərkəz daxilində illik əməliyyat planlaşdırma prosesini dəstəkləmək;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Maliyyə, İqtisadiyyat, Biznes və ya digər əlaqəli sahələrdə bakalavr dərəcəsi;
• Uyğun sahələrdə minimum 3 illik peşəkar təcrübə;
• Microsoft Office proqramlarında sərbəst işləmə bacarıqları;
• Həm şifahi, həm yazılı ingilis və azərbaycan dillərinin mükəmməl biliyi;
• İqtisadiyyat, korporativ maliyyə, bankçılıq və sığorta biznesləri haqqında ətraflı bilik;
• Sürətlə dəyişən, iri miqyaslı mühitdə müstəqil və komanda ilə birgə işləmə bacarığı;
• Sağlam tənqidi düşüncə və problem həll etmə qabiliyyətləri;
• Mükəmməl ünsiyyət və insanlarla münasibətlər;
• Güclü şəxsiyyətlərarası əlaqələr, təşkilatçılıq və təqdimat bacarıqları;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Strateji idarəetmə üzrə mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 27 iyun, 2021-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

 

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Financial Analyst within Group Finance and IT Department.

Job description:

• Analysis of financial and non-financial data of subsidiaries, as well as benchmarking analysis
• Maintain and ongoing improve monthly dashboards/reports/analysis (created in BI tool) presented to Management;
• Daily/weekly reporting;
• Support, maintain and further improve existing MIS infrastructure and data collection streams;
• Maintain, keep up-to-date strategic financial models and respective framework across the Group;
• Support with extension and adoption of use cases to be implemented –within MIS Infrastructure;
• Assist in ongoing review and activities to strengthen Group Reporting Framework, Standards, Requirements and alignment of respective practices;
• Liaison with group functions, entities, conduct joint meetings/joint statistical analysis for various analytical needs;
• Provide ad-hoc support to Group Functions and Management;

Experience, Competencies and Skills Required:

• Bachelor degree in Finance and/or related fields;
• 4 years of work experience in function, preferably within the Group;
• Advanced Excel, Power Point, working experience with BI tools is an advantage;
• Good knowledge of Azerbaijani, English and Russian languages;
• Banking and Insurance market knowledge (both is an advantage)
• ACCA, CIMA, CPA, CFA and other finance related certification is an advantage;
• Strong analytical review mindset and creativity skills, presentation and communication skills, working with tough deadlines, team player

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Financial Analyst” in the subject line;
• CVs should be sent by the 14th of June, 2021.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview

 

PAŞA Holdinq Qrup üzrə Maliyyə və İT departamentində Maliyyə Analitiki vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

Vakansiyanın təsviri:

• Törəmə müəssisələrin maliyyə və qeyri maliyyə məlumatlarının, eyni zamanda müqayisəli təhlili;
• Rəhbərliyə təqdim olunan aylıq alətlər paneli/hesabatlar/təhlillərin (BI alətində yaradılmış) saxlanılması və davamlı olaraq yenilənməsi;
• Günlük/Həftəlik hesabatlaın hazırlanması;
• Mövcud MİS (Məlumatların İdarəedilməsi Sistemi) infrastrukturu və məlumatların toplanması axınlarına dəstək, onların saxlanılması və inkişaf etdirilməsi;
• Qrup daxilində müasir strateji maliyyə modelləri və müvafiq strukturun idarəedilməsi və yenilənməsi;
• MİS infrastrukturu daxilində icra olunacaq nümunələrin qəbulu və əlavələrlə dəstək;
• Qrup Hesabat Çərçivəsinin, Standartlar, Tələblər və aidiyyatı işlərin uyğunlaşdırılması prosesinin gücləndirməsi üçün davam edən icmal və fəaliyyətlərə yardım;
• Müxtəlif analitik ehtiyaclara dair qrup funksiyaları, şöbələr ilə əlaqələrin yaradılması, birgə iclaslar/statistik təhlillərin keçirməsi;
• Qrup funksiyaları və Rəhbərliyinə əlavə dəstək;

Tələb olunan təcrübə, səriştə və bacarıqlar:

• Maliyyə və/və ya əlaqədar sahələrdə bakalavr dərəcəsi;
• Sahəyə dair 4 il iş təcrübəsi, Qrup daxilində olması üstünlük təşkil edir;
• Yüksək səviyyədə Excel, PowerPoint proqram təminatı biliyi, BI alətləri ilə işləmə bacarığına üstünlük verilir;
• Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin biliyi;
• Bankçılıq və Sığorta bazarılarının biliyi (hər ikisi üstünlük təşkil edir);
• ACCA, CIMA, CPA, CFA və digər maliyyə ilə əlaqəli sertifikatların olması üstünlükdür;
• Güclü analitik yanaşma tərzi və yaradıcılıq qabiliyyəti, ifadə və ünsiyyət bacarıqları, qısa təyin olunan son tarixlərə görə işləmə, komandada işləmə bacarıqları.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Maliyyə Analitiki” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 14 iyun, 2021-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Namizədlər ilkin CV baxışından keçiriləcək. Yalnız CV-sinin qəbul edildiyi namizədlərlə e-poçt və/və ya telefon vasitəsilə əlaqə yaradılaraq müsahibəyə dəvət olunacaq.

 

Banner

Digər xəbərlər