Banner

Vakansiyalar

"PASHA Bank" və "PASHA Holding" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR

"PASHA Bank" və "PASHA Holding" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
20:50 7 Aprel 2021

PASHA Bank announces a vacancy for a Junior Legal Specialist / Legal Specialist of Corporate Law Direction in Legal Affairs Division.

Purpose of the position:

PASHA Bank is looking for legal specialists who can provide high quality and professional legal assistance in all areas of its activities, who are able to deeply analyze new projects in terms of legislation and prudential requirements, and who can help within the law eliminate obstacles to the bank's activities.

This position requires solid legal knowledge, high analytical thinking, teamwork and communication skills. The most successful candidate will be a person who pays attention to details, has the ability to think about strategic goals and find optimal solutions.

Key responsibilities and skills:

• Carrying out legal analysis and answering incoming inquiries related to the various bank services;
• Preparation of agreements and other legal documents fully protecting rights and interests of the Bank;
• Preparation of draft proposals on improving the regulatory framework related to banking activities;
• Providing legal assistance to foreign employees of the Bank in obtaining work permits;
• Supporting the development, updating and improvement of the Bank's internal rules, policies and procedures;
• Providing support to bank administrators and other employees in collecting the documents required for appropriate certification;
• Supporting the collection of documents required for registration, licensing and operation of the Bank's subsidiaries, representative offices, branches and divisions in the Republic of Azerbaijan and abroad;
• Providing legal assistance related to application of labor legislation, etc.

Preferred cases:

• Bachelor degree in law
• 3 years for legal specialist/ 1 year for junior legal specialist proven working experience as a lawyer in finance environment;
• Knowledge and understanding of corporate law and procedures;
• Outstanding communication skills
• Knowledge of Azerbaijani and English languages is a must, Russian language is desirable;
• Advanced MS Office knowledge

Candidates who meet the above requirements can send their CVs to [email protected] by April 30, 2021. In the subject line of the letter, please indicate the title of the position applied for as " Junior Legal Specialist " / " Legal Specialist". Otherwise, your application may be ignored. Only selected candidates will be contacted for the next stage of the recruitment process.

PAŞA Bank Hüquqi işlər şöbəsinin korporativ hüquq istiqaməti üzrə Kiçik Hüquq Mütəxəssisi / Hüquq Mütəxəssisi vakansiyasını elan edir.

Vəzifənin məqsədi:

PAŞA Bankın fəaliyyət göstərdiyi bütün istiqamətlər üzrə yüksək keyfiyyətli və peşəkar hüquqi yardım göstərməyi, yeni layihələri qanunvericilik və prudensial tələblər baxımından dərin analiz etməyi bacaran və bankın fəaliyyətinə maneə olan halların qanun çərçivəsində aradan qaldırılmasına yardımçı ola biləcək hüquq mütəxəssisləri axtarışındadır.

Bu vəzifə əsaslı hüquqi biliklər, yüksək analitik düşüncə, komandada işləmək və ünsiyyət qurmaq bacarıqları tələb edir. Ən uğurlu namizəd detallara fikir verən, strateji hədəfləri düşünmə qabiliyyətinə malik olan və optimal həll yollarını tapmağı bacaran şəxs olacaq.

Əsas vəzifə öhdəlikləri və bacarıqları

• Müxtəlif bank xidmətlərinin təqdim edilməsi ilə əlaqədar daxil olan sorğuların hüquqi təhlilinin aparılması və cavablandırılması;
• Bankın hüquq və maraqlarını tam qoruyan müqavilələrin və digər aidiyyati hüquqi sənədlərin hazırlanması;
• Bank fəaliyyətinə aid normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər layihələrinin hazırlanması;
• Bankın xarici vətəndaş olan işçilərinə iş icazələrinin alınması ilə əlaqədar hüquqi dəstəyin göstərilməsi;
• Bankın daxili qaydalarının, siyasətlərinin və prosedurlarının hazırlanmasında, yenilənməsində və təkmilləşdirilməsində dəstəyin göstərilməsi;
• Bank inzibatçılarının və digər əməkdaşların müvafiq attestasiyadan keçmələri üçün tələb olunan sənədlərin toplanılması üzrə dəstəyin göstərilməsi;
• Bankın Azərbaycan Respublikasında və xaricdə yerləşən törəmələrinin, nümayəndəliklərinin, filiallarının və şöbələrinin qeydiyyatı, müvafiq lisenziyaların alınması və fəaliyyəti üçün lazımi sənədlərin toplanmasına dəstəyin göstərilməsi;
• Əmək qanunvericiliyinin tətbiqi ilə əlaqəli hüquqi yardım göstərilməsi və s.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Hüquq ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi;
• Hüquq mütəxəssisi üçün 3 il/ Kiçik hüquq mütəxəssisi üçün 1 il maliyyə sahəsində peşəkar hüquqşünas təcrübəsi;
• Korporativ hüquq və prosedurlarının biliyi və anlayışı;
• Güclü ünsiyyət bacarıqları;
• Azərbaycan və ingilis dillərinin biliyi mütləqdir, rus dili arzuolunan;
• MS Office proqramlarının yüksək səviyyədə biliyi;

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini 30 aprel 2021-ci il tarixinədək [email protected] elektron ünvanına göndərə bilərlər. Məktubun mövzu hissəsində müraciət edilən vəzifə adının “Kiçik hüquq mütəxəssisi”/” Hüquq mütəxəssisi” şəklində göstərilməsi xahiş edilir. Əks təqdirdə, müraciətiniz nəzərdən qaça bilər. İşə qəbul prosesinin növbəti mərhələsi üçün yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.

 

PASHA Bank is looking for strong candidate to join our team as Specialist of IT and Cyber Risk Management direction of Non-Financial Risk Management Division, Risk Management Department

Main roles & responsibilities:

• Constantly monitors IT and Cyber operations of the Bank and analyzes the possibility of risk realization
• Creation and Review of Normative documents
• Supporting all interested parties, support for 1st line of defense and risk coordinators (for example, assessment of surveys).
• Review of all existing and new normative documents and products – to prevent formation of potential IT /Cyber risks
• Risk Identification through Risk control Self-assessment (RCSA) and Key Risk Indicators(KRI)
• Execute the RCSA process
• Implementation of new IT/Cyber framework document
• Actual maintenance of IT / Cyber risk catalogue
• Participation in the projects related to IT/Cyber risks
• Management of Exclusion management process
• Continuous review of Risk Tolerance limit Violations and Risk Appetite Statement (RAS) Restrictions
• Providing recommendations to business owners for RHI score improvements

Required qualifications & skills:

• Education: Bachelor degree
• Work experience: Minimum 1-3 year
• Knowledge:
• Foreign Language: English, Russian (preferable)
• Computer Skills: Microsoft Office
• License / Certificate: İTİL v4, COBİT 5, İSO27001 Foundation (preferable)

Candidates are requested to send their Application Forms/CVs to [email protected] until April 23, 2021. Please indicate the name of the position (IT/Cyber risk specialist of Non-financial risk management division) you are applying for in the subject line of the email. Otherwise, the candidacy will not be considered in the review process of the applications collected.

Please be advised that only shortlisted candidates will be invited to the further stages of the recruitment process.

 

“PAŞA Bank” ASC Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin Qeyri-maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi şöbəsinin IT və Kiber Risklərinin İdarə Edilməsi istiqamətində Mütəxəssis kimi komandamıza qoşulmağa güclü namizəd axtarırıq.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

• Bankın İT və Kiber əməliyyatlarını davamlı izlənməsi və risklərin baş vermə ehtimalının təhlili
• Normativ sənədlərin hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi
• Bütün maraqlı tərəfləri dəstək vermək, 1-ci sıra risk müdafiəçilərinə və risklərin koordinasiyasına (məsələn, sorğuları qiymətləndirmək) dəstək.
• Bankın bütün yeni və mövcud normativ sənədlərinin və məhsullarının nəzərdən keçirilməsi - potensial İT / Kiber risklərin meydana gəlməsininin qarşısını almaq.
• Risk Nəzarəti Özünü Qiymətləndirmə və Əsas Risk Göstəriciləri (RCSA) vasitələrindən istifadə edərək risklərin müəyyənləşdirilməsi
• RCSA prosesini icra etmək
• Yeni İT /Kiber risk çərçivə sənədinin icrası
• İT/Kiber risk kataloqunun aktual şəkildə saxlanılması
• İT/Kiber risklərə aid proyektlərdə iştirak
• İstisnaların idarə edilməsi prosesini idarə etmək
• Riskə Dözümlülük Limitinin pozulmasını və Risk İştahına dair Bəyanatın (RAS) məhdudiyyətlərini davamlı olaraq nəzərdən keçirilməsi
• Biznes sahiblərinə RHİ göstəricilərinin qaldırılması üçün tövsiyyələrin verilməsi

Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə:

• Təhsil: Ali
• İş təcrübəsi: minimum 1-3 il
• Biliklər:
• Xarici dil: İngilis, Rus (arzuolunandır)
• Kompüter Bacarıqları: Microsoft Office
• Lisenziya / Sertifikat: İTİL v4, COBİT 5, İSO27001 Foundation (arzuolunandır).

Vəzifə tələblərinə cavab verən namizədlərdən rəsmi müraciətlərini 23.04.2021-ci il tarixinədək [email protected]elektron ünvanına email-in mövzu hissəsində “Qeyri-maliyyə risklərinin idarəedilməsi şöbəsinin İT/Kiber risk üzrə mütəxəssisi” yazaraq göndərmələri xahiş olunur. Nəzərinizə çatdırırıq ki, yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.

 

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of HR and Admin Manager

Job description:

• Provides advising and support to Group HR Director regarding HR and Admin related issues in the Company;
• Develops and maintains a human resources system that meets stakeholders’ information needs;
• Prepares presentations to stakeholders regarding human resources policies and practices;
• Supervises recruitment process in the Company;
• Participates in recruitment of senior staff;
• Plans and conducts new employee orientation and onboarding;
• Coordinates Group HR Director awareness in interviewing, hiring, terminations, promotions, performance review, safety, and ethics;
• Analyzes salary and benefits reports and data to advice competitive compensation plan;
• Advises Group HR Director in appropriate resolution of employee relations issues;
• Responds to inquiries regarding policies, procedures, and programs;
• Supervises administration of performance review process to ensure effectiveness & compliance within organization;
• Supervises benefits programs such as life, health insurance; vacation, sick leave, leave of absence, and employee assistance;
• Investigates ethical accidents and prepares reports to Group HR Director;
• Supervises participation in salary surveys within labor market to determine competitive salary rate;
• Ensures that budget for human resources operations is accurate before submitting to Group HR Director;
• Supervises preparation of employee termination notices and related documentation, and conducts exit interviews to determine reasons behind termination;
• Administers reports and recommends procedures to reduce absenteeism and turnover;
• Contracts with outside suppliers to provide employee services, such as temporary employees, consultants etc.

Experience, Competencies and Skills Required:

• 6+ years of experience in function;
• Strong interpersonal skills, ability to influence a diverse group of stakeholders;
• Strong problem solving, active listening skills, organizational and time management skills;
• The ability to manage multi-task effectively and interact in the organization;
• Availability of related certificates is beneficial;
• Fluency in Azerbaijani, English and Russian;
• Working knowledge of MS Suite;
• Clear, concise communications;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “HR and Admin Manager” in the subject line;
• CVs should be sent by the April 15, 2021.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

PAŞA Holdinq “İR və İnzibati işlər üzrə menecer” vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Şirkətin İR və admin məsələləri ilə əlaqədar Qrup üzrə İR və İnzibati işlər üzrə Direktoruna tövsiyə və dəstəyin göstərilmsi;
• Maraqlı tərəflərin məlumat ehtiyaclarına cavab verən insan resursları sisteminin inkişaf etdirilmsi və idarəedilmsi;
• Maraqlı tərəflərə insan resurslarının siyasəti və təcrübələri ilə əlaqədar təqdimatların hazırlanması;
• Şirkətin işəqəbul prosesinə nəzarət edir;
• Rhbər vəzifələrin işəqəbul prosesind birbaşa iştirak edir;
• Yeni qoşulan əməkdaşlar üçün adaptasiya və onbordinq prosesini planlayır və həyata keçirir;
• Qrup üzrə İR Direktorunun intervyu, işəqəbul, əmək müqavilələrinin dayandırılması, vəzifə artımları, fəaliyyətin qiymətlndiriləsi, təhlüksizlik və etik məsələlər ilə əlaqədar məlumatlandırır;
• Rəqabətə davamlı kopensasiya planının hazırlanması məqsədilə əmək haqqları və müavinətlər haqqında hesabatların analizi;
• Qrup üzrə İR Direktoruna əməkdaşlarla əlaqəli müvafiq məsələlərin həllinin tövsiyə;
• Siyasət, prosedurlar və proqramlar ilə əlaqədar sorğuların cavablandırılması;
• Şirkət daxilində effektivliyin və uyğunluğun təmin edilməsi məqsədilə fəaliyyətin idarəedilməsi prosesinə nəzarət;
• Həyatın yaşam və tibbi sığorta proqramlarının, həmçinin məzuniyyət, xəstəlik vərəqələri, xüsusi icazələrin verilməsinə nəzarət işçilərə dəstək;
• Etik məsələləsi araşdırır və Qrup üzrə İR Direktoruna məlumat verir;
• Rəqabətli əmək haqqı dərəcəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə əmək bazarında sorğularda iştiraka nəzarət edir;
• Qrup İR Direktoruna təqdim edilməzdən əvvəl hazırlanan insan resursları əməliyyatları büdcəsinin dəqiq olmasını təmin edilməsi;
• İşçilərin işdən çıxarılması barədə bildirişlərin və müvafiq sənədlərin hazırlanmasına rəhbərlik, eyni zamada işdən çıxan əməkdaşlar ilə səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə çıxış görüşləri keçirilməsi;
• Davamiyyətin və dövriyyənin azaldılması məqsədilə hesabatların idarəedilməsi və prosedurların tövsiyəsi;
• Müvəqqəti işçilər, məsləhətçilər və s. kimi işçi xidmətlərinin alınması üçün təchizatçılarla müqavilələrin bağlanması.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Müvafiq sahədə 6+ il peşəkar təcrübə;
• Güclü ünsiyyət bacarığı, müxtəlif tərəflər qrupuna təsir etmək bacarığı;
• Güclü problem həll etmə, aktiv dinləmə bacarıqları, təşkilati və vaxt idarə etmə bacarıqları;
• Bir neçə tapşırığı eyni zamanda effektiv idarə etmək və təşkilatdakı digər əməkdaşlarla qarşılıqlı əlaqə qurma bacarığı;
• Müvafiq sertifikatların mövcudluğu üstünlükdür;
• Azərbaycan, ingilis və rus dillərində səlis danışmaq bacarığı;
• MS Suite proqramında iş təcrübəsi;
• Şəffaf yığcam məlumatlandırma;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “İR və İnzibati işlər üzrə menecer” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 15 aprel, 2021-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə

Banner

Digər xəbərlər