Banner

Vakansiyalar

"PASHA Bank" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR

"PASHA Bank" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
20:55 6 Mart 2021

PASHA Bank is looking for strong candidate to join our team as Agile Coach under Agile Governance division.

Primary responsibilities:

• Guides the team and organization on how to use agile practices methodologies
• Coaches the team; facilitates transparent and adaptive team culture
• Supports product owner on release planning and backlog management
• Removes impediments such as cultural barriers or logistic challenges
• Encourages close cooperation across all team members, encourages cross-training and supporting each other
• Facilitates communication and collaboration inside and outside the team
• Implements Agile process, principles and practices across all levels of the team and organization
• Fosters self-organization and growth within the team
• Generates agile mindset in team through conversations, coaching, and role playing exercises
• Builds a trusting and safe environment where problems can be raised without fear of punishment
• Facilitates squad’s ceremonies: planning, retrospective
• Ability to take on roles of a Teacher, Mentor, Trainer, Facilitator, Observer, Advisor, Visionary, Partner, Expert and understanding when embody those roles for his/her team

Required qualifications & skills:

• Preferably 3 years of experience in agile development, with specific scrum master or similar experience preferable
• Past developer experience is also appreciated but not necessary (preferably in agile setup)
• Ability to coach team on agile practices and ensures adherence to agile methodology to deliver maximum business value on time
• Strong communication skills with ability to communicate complex messages and teach new concepts
• Able to resolve conflicts within the team before they become an issue, i.e. a strong mediator
• Actively coaches and mentors in order to grow and maximize the team’s potential
• Deep knowledge of relevant domains/products/journeys
• Ability to promote innovative thinking and self-improvement within the team
• Confident and skilled at navigating the team through road-blocks to allow sprints to be completed on time
• Brings a high-energy and passionate outlook to the job and can influence those around them

Candidates are requested to send their Application Forms/CVs to [email protected] until March 21, 2021. Please indicate the name of the position (Agile Coach) you are applying for in the subject line of the email and put cc your Line Manager and Business partner. Otherwise, the candidacy will not be considered in the review process of the applications collected.
Please be advised that only shortlisted candidates will be invited to the further stages of the recruitment process.

 

PASHA Bank is looking for strong candidate to join our team as Specialist of Accounting and Tax Division, Financial Management Department

Main roles & responsibilities:

1. Execution of the Bank's day-to-day accounting (in accordance with National Accounting Standards and IFRS)
2. Apply Financial Accounting Policy on the basis of IAS and IFRS
3. Apply Bank's Tax Policy
4. Accurate and timely submission of relevant reports (accounting and tax)
5. Carrying out the daily processes of the division in accordance with the internal rules and legislation in accordance with the deadline, the closing processes of the day, month, the implementation of accounting and tax operations
6. Accounting of daily general and administrative expenses of the bank
7. Submission of accounting documents to external auditors, tax authorities and inspection bodies
8. Writing accounting models for the bank's products to the structural units of the bank in accordance with product passport
9. Participate in all automations related to the day-to-day operations and work of the division and write business requirements
10. Accurate accounting of all types of operating and capital expenditures of the Bank
11. Calculation of all types of operating expenses, outstanding liabilities, contracts and invoices of the Bank
12. Drawing invoices for all types of operating income and amounts to be received by the bank, preparation of invoices
13. Strictly follow the Bank's internal rules, processes, policies, instructions. Report any accidents, incidents and hazards directly to the supervisor immediately
14. To represent Accounting and Tax Division in banking projects
15. Achieve general and individual KPIs and targets
16. Assist in the effective performance of the functions of the entire unit

Required qualifications & skills:

• Education: High education in Finance and Economics
• Required work experience: 1-3 years
• License / Certificate or exams preferable: - ACCA / Dip İFRS / CIMA
• Foreign languages: English, Russian
• Computer skills: Microsoft Office
• Product knowledge: Knowledge of banking products and operations
• Market knowledge: Knowledge of financial markets and banking
• Other requirements: IFRS knowledge

Candidates are requested to send their Application Forms/CVs to [email protected] until March 20, 2021. Please indicate the name of the position (Specialist of Accounting and Tax division) you are applying for in the subject line of the email. Otherwise, the candidacy will not be considered in the review process of the applications collected.

Please be advised that only shortlisted candidates will be invited to the further stages of the recruitment process.

 

“PAŞA Bank” ASC Maliyyə İdarəedilməsi departamentinin Mühasibatlıq və Vergi şöbəsinin Mütəxəssisi kimi komandamıza qoşulmağa güclü namizəd axtarırıq.

Əsas vəzifə öhdəlikləri:

1. Bankın gündəlik fəaliyyətində mühasibatlıq uçotunun aparılmasının koordinasiyası (Milli Mühasibat Uçotu Standartları və MHBS-ə uyğun olaraq)
2. Maliyyə Uçotu Siyasətinin MUBS və MUMS əsasında tətbiq edilməsi
3. Bankın Vergi Siyasətinin tətbiq edilməsi
4. Müvafiq hesabatların (mühasibatlıq və vergi) dəqiq və vaxtında təqdim olunması
5. Şöbənin gündəlik proseslərinin daxili qaydalara və qanunvericiliyə əsasən icra müddətinə uyğun aparılması, günün bağlanması proseslərinə, mühasibatlıq və vergi əməliyyatlarının icrası
6. Bankın gündəlik inzibati əməliyyatlarının uçotu
7. Xarici auditorlara, vergi orqanlarına və yoxlama qurumlarına uçot sənədlərinin təqdimi
8. Bankın məhsulları üzrə mühasibat modellərə uyğun bankın struktur bölmələrinə müxabirləşmələrin yazılması
9. Şöbəsinin gündəlik əməliyyatlarına və işinə aid bütün avtomatlaşdırmalarda iştirak etmək və biznes tələblərin yazılması
10. Bankın bütün növ əməliyyat və kapital xarakterli xərclərinin düzgün uçotu
11. Bankın bütün növ əməliyyat xərclərinin, ödənilməmiş öhdəliklərinin, müqavilələrin və invosyların hesablanması
12. Bankın bütün növ əməliyyat gəlirlərinin və alınacaq məbləğləri üzrə invoysların yazılması, qaimələrin tərtibi
13. Bankın daxili qaydalarına, proseslərinə, siyasətlərinə, təlimatlarına (o cümlədən, SƏTƏM-lə əlaqədar) ciddi şəkildə əməl etmək və onların pozulmasına görə məsuliyyət daşımaq. Hər hansı qəzalar, insidentlər və təhlükəli hallar barəsində dərhal birbaşa rəhbərə məlumat vermək. Hər zaman təhlükəsiz, ətraf mühiti qoruyan və çirklənməsinin qarşısını alan qaydada işləmək
14. Bank layihələrində Mühasibatlıq və Vergi şöbəsini təmsil etmək
15. Umumi və fərdi KPI və hədəfləri yerinə yetirmək
16. Bütün bölmənin funksiyalarının effektiv icrasına kömək

Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə:

• Təhsil: Maliyyə və İqtisadiyyat üzrə ali təhsil
• Tələb olunan iş təcrübəsi: 1-3 il
• Lisenziya / Sertifikat: ACCA /Dip İFRS/ CIMA
• Xarici dillər: İngilis, Rus
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office
• Məhsul üzrə biliklər: Bank məhsulların və əməliyyatları
• Bazar üzrə biliklər: Maliyyə bazarları və bank üzrə biliklər
• Başqa tələblər: İFRS knowledge

Vəzifə tələblərinə cavab verən namizədlərdən rəsmi müraciətlərini 20.03.2021-ci il tarixinədək [email protected] elektron ünvanına email-in mövzu hissəsində “Mühasibatlıq və vergi şöbəsində mütəxəssis” yazaraq göndərmələri xahiş olunur. Nəzərinizə çatdırırıq ki, yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaq.

 

Regulatory Compliance Management Senior Specialist

Job Purpose:

Ensuring that processes and procedures comply with relevant regulations and standards and make sure that employees are following internal compliance policies. Providing guidance regarding compliance to the Bank staff. Be a trusted advisor to business units.

Accountabilities:

• Providing Compliance opinion (according to local legislation/regulatory requirements and international best practices) regarding new products/processes within the Bank (on launching stage)
• Reflect the requirements of the regulator in a single register and regularly update the register
• To identify any violations or contradictions with the Regulator's requirements in internal policies, procedures, product passports, rules, etc. and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
• Control over and providing responses to the Compliance related requests from branches, RMs and other departments;
• Providing and in development of responses to Compliance related regulatory requests and establish communication with regulatory authorities
• To identify any violations or contradictions with the Regulator's requirements in all existing or new products and services and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
• To identify any violations or contradictions with the Regulator's requirements during automation of any processes at the Bank and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
• Drafting/Development of content for policies and procedures in the Compliance sphere
• To identify any violations or contradictions with the Regulator's requirements on any steps of the process during stress test of the process and to provide compliance opinion and suggestions to solve it
• Providing guidance regarding compliance to the Bank staff.
• To ensure that internal process and procedures comply with the relevant legislation an provide relevant reports

Requirements:

• Education: Bachelor degree in economics/ Legal or other relevant field.
• Experience: minimum 3 years’ experience in banking sphere (Compliance/Legal or Audit)
• Certificate: Certificate in Compliance or Audit sphere is preferable
• Language skills: English (fluent), Russian (working)
• Computer skills: Microsoft Office
• Other: Wide knowledge of the local legislation in relation to the Bank's activities, to have deep information about the rules of the Central Bank; Knowledge of the Code of Conduct, Conflict of Interest, and other internal rules

Dear interested candidates, please send your CV until March 26, 2021 to [email protected] indicating “Senior Specialist to Regulatory Compliance Management” in the subject of your email.

 

Tənzimləyici Normativlərə uyğunluğun idarəedilməsi üzrə Baş Mütəxəssis

Vəzifənin məqsədi:

Bank daxili proseslərin və qaydaların ölkə qanunvericiliyinə və Beynəlxalq standartlara uyğun olmasını təmin etmək. Komplayns sahəsində Bank əməkdaşlarını məlumatlandırılması. Biznes məsləhətçisi olaraq digər funksiyalar üçün həqiqi tərəfdaş funksiyasını yerinə yetirmək.

Vəzifə öhdəlikləri

• Bankın məhsul və xidmətlərinin ölkədaxili qaydalara və beynalxalq standartlara uyğunluğu ilə bağlı rəyin verilməsi (yaranma mərhələsində)
• Regulyator tələblərinin vahid bir reyestridə əks etdirmək və mütəmadi olaraq onlara edilən dəyişikliklər vaxtlı vaxtında müvafiq reyestirdə yeniləmək
• Bankda hər hansı bir yeni yardılan və ya mövcud daxili qayda, proses, siyasət və təlimatlarına eyni zamanda məhsul pasportu, ərizə və tariflərdə regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddiyyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
• Biznes mərkəzlərindən, MM-dən və digər departamentlərdən daxil olmuş Komplayns tələbləri ilə əlaqəli sorğuları cavablandırmasına nəzarət etmək.
• Səlahiyyətli orqanlardan Komplayns şöbəsinin skopu çərçivəsində daxil olan sorğuların vaxtında cavablandırlmasını təmin etmək və məlumat mübadiləsinin təşkil etmək
• Bankda mövcud və ya yeni yaradılan digital məhsulun regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddiyyət təşkil etməsini müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
• Bankda mövcud prosesin hər hansı bir addımının avtomatisaziyasının regulativ tələblərinin pozulmasına gətirib çıxarmaını müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
• Komplayns sahəsində siyasət / prosedurların hazırlanması və iştirak edilməsi;
• Bankda hər hansı bir prosesin stess testi zamanı prosesin addımlarının regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddəyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
• Proses və ya məhsul sahibi eyni zamanda bankın strukturlarından daxil olmuş sorğuların (təkliflərin və s) regulayatorun hər hansı bir tələbinin pozulmasının və yaxud ziddəyət təşkil etməsinin müəyyən etmək və onların aradan qaldırılması ilə bağlı rəy və təkliflər vermək;
• Komplayns ilə əlaqəli məsələlərin Bank əməkdaşlarına kommunikasiyanı təşkil etmək;
• Bank daxili proseslərin qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasına dair yoxlamanın həyata keçirilməsi və müvafiq hesabatların hazırlanması

Tələb olunan bilik, bacarıq və təcrübə:

• Təhsil: İqtisadiyyat, hüquq və ya digər uyğun sahədə ali təhsil (bakalavr)
• Tələb olunan iş təcrübəsi: minimum 3 il, Bank təcrübəsinin olması mütləqdir (Komplayns, korporativ hüquq və ya audit sahələrində (minimum birində) təcrübənin olması)
• Lisenziya / Sertifikat: Compliance və ya audit sahəsində sertifikatların mövcudluğu arzuolunandır
• Xarici dillər: İngilis (səlis), rus (işlək)
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office
• Digər tələblər: Bankın fəaliyyəti ilə əlaqəli ölkə daxili qanunvericilik üzrə geniş biliklər, Davranış məcəlləsi, Maraqların toqquşması mövzusu, və digər daxili qaydalar üzrə biliklər

Tələblərə cavab verən namizədlərdən müraciətləri 26.03.2021-ci il tarixinədək [email protected] ünvanına başlıq hissədə “Tənzimləyici Normativlərə uyğunluğun idarəedilməsi üzrə Baş Mütəxəssis” qeyd edərək göndərmələri xahiş olunur

Banner

Digər xəbərlər