Banner

Vakansiyalar

"Paşa Holdinq" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR

"Paşa Holdinq" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
20:30 14 Okt 2020

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Data Architect. Please note that employment contract will be provided by PASHA Technology.

Job description:

• Document system architecture and infrastructure with regards to having a highly resilient, highly available, and recoverable data platform;
• Document standardize data sharing schema to enable effective data exchange between SAs ;
• Agree roles & responsibilities with publishers / subscribers;
• Plan development phasing including estimating work effort, understanding cross-project dependencies, resource planning, and infrastructure planning;
• Maintain the platform once it has been delivered;

Experience, Competencies and Skills Required:

• 7-10 years of experience in function;
• 2-3 years industry specific work experience;
• Working knowledge of ER/Studio, ERWin Data Modeler, and/or PowerDesigner;
• Experience with Hackolade, SoapUI, PostMan, XMLSpy is beneficial;
• Conceptual, Logical, and Physical Data Modeling;
• Conversant in multiple data integration patterns and frameworks such as: ETL, ELT, microservices, Pub/Sub queues, Kafka, Nifi, Apache Spark, Databricks, Master Data Management, Reference Data Management;
• Project Management certificates (beneficial), Certificates in all above mentioned skills is beneficial;
• Foreign Language: fluency in English, Russian;
• Computer Skills: Working knowledge of MS Suite;
• Market Knowledge: Finance/Insurance is preferable;
• Knowledge of Data Governance Policies & Procedures;
• Knowledge of Data Quality Dimensions / concepts;
• Knowledge of data bases and data base concepts;
• Clear, concise communications and being able to translate technical jargon into business understandings;
• Individual who can drive project decisions and navigate technical issues across multiple teams;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Data Architect” in the subject line;
• CVs should be sent by the October 17, 2020.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.PAŞA Holdinq “Data memarı” vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir. Qeyd edək ki, əmək müqaviləsi PAŞA Technology şirkəti ilə bağlanacaqdır.

İşin təsviri:

• Yüksək dayanıqlı, əlçatan və bərpa edilə bilən məlumat platformasına sahib olan sənəd sisteminin arxitekturası və infrastrukturu;
• Strateji Aktivlər arasında səmərəli məlumat mübadiləsini təmin etmək məqsədilə sənədləşmə sxeminin standartlaşdırılmsı;
• Məlumat sahibləri və istifadəçilərin vəzifə və öhdəliklərinin razılaşdırılması;
• İşçi qüvvəsinin təxmin edilməsi, layihələrarası asılılıqların anlaşılması, resursların və infrastruktur planlaşdırılması da daxil olmaqla inkişaf mərhələlərinin planlaşdırılması;
• Platforma təhvil verildikdən sonra onun idarəedilməsi;

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• 7-10 il iş təcrübəsi;
• Müvafiq sahə üzrə 2-3 il iş təcrübəsi;
• ER/Studio, ERWin Data Modeler, and/or PowerDesignerin tətbiqi biliyi;
• Hackolade, SoapUI, PostMan, XMLSpy ilə iş təcrübəsini mövcudluğu üstünlükdür;
• Məlumatların konseptual, məntiqi və fiziki modelləşdirilməsi;
• ETL, ELT, mikroservislər, Pub/Sub növbələri, Kafka, Nifi, Apache Spark, Databricks, Master Data Management, Reference Data Management kimi bir çox məlumat inteqrasiya platformaları haqqında məlumatlılıq;
• Layihələrin idarəedilməsi, eyni zamanda yuxarıda qeyd edilən bütün sahələr üzrə sertifikatların mövcudluğu üstünlükdür;
• İngilis və rus dillərinin səlis biliyi;
• MS Suite işləmə bacarıqları;
• Maliyyə və sığorta bazarı haqqında məlumatlılıq üstünlükdür;
• Məlumatların idarə edilməsi siyasət və prosedurlarının biliyi;
• Məlumat keyfiyyəti ölçüləri/konsepsiyaları haqqında məlumatlılıq;
• Məlumat bazaları və məlumat bazası konsepsiyalarının biliyi;
• Aydın, yığcam kommunikasiya və texniki terminalogiyanı hər kəsə anlaşılacaq dilə çevirə bilmək bacarığı;
• Layihə qərarlarını həyata keçirməli və fərqli komandalar arasında texniki məsələləri idarəetmə bacarığı;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Data memarı” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 17 oktyabr, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV-ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə

 

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Procurement Specialist

Position Summary:

• Direct support to PHPM on day-to-day activities;
• Dealing with The Group consolidated procurement requirements, being a single point of contact for all Ongoing liaison with Originators on a subject matter and Contract post-award management requirements as and when needed;
• Handling The Group centralized AVL (approved vendor list) processes;
• Administration of procurement platform and consulting end-users on ongoing activities;
• Facilitates sourcing process in close coordination with stakeholders and managing its end to end sourcing process. Ensures that all processes are compliant with Procurement Policies and Procedures;
• Selects a Supplier based on objective business criteria and the requirements defined by the Originator;
• Recommends improvement of Sourcing Strategies through evidence based analysis for consumption by financial and operational dimensions, including price, quality and service;
• Ensures that Suppliers comply with legal requirements and acting in a manner that is consistent with PH commitment to compliance and ethics. Engages with Suppliers sharing the PH core values, mission, and vision;
• Participates and facilitates The Group’s Procurement consolidation processes (within Demand Plan of Consolidated Opportunity formation)

Requirements:

• At least 3 years of relevant experience;
• Presence of CIPS certificate is preferable;
• Fluent in Azerbaijani, Russian and English (writing an verbal skills);
• Excellent level of MS Office (MS Excel & MS Power Point), E-procurement knowledge, ERP for procurement
• Deep understanding of strategic sourcing process;
• Strong negotiation skills to achieve savings for the organization;
• Experience in supplier performance management and customer management;
• Experience in contracting (from contract drafting to signing, through execution and contract closing);
• Experience in consolidated tenders (identification of scope consolidation opportunity, scope consolidation and delivery date coordination with stakeholders and consolidated tender execution);
• Understanding of goods and services classification and supplier categorization principles;
• Experience in supplier selection (pre-qualification), service execution performance analyzing, suppliers development.

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

· CV to [email protected];
· Put “Procurement specialist” in the subject line;
· CVs should be sent by the 14 November 2020.

Attention: Candidatures not eligible for the requirements of this position, not following the above rules or applied after the deadline will not be considered.


PASHA Holding Satınalma üzrə mütəxəssis vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Satınalma üzrə menecerə gündəlik fəaliyyətində dəstək;
• Təchizatçılar və istehsalçılar ilə bütün əlaqələr üçün tək bir əlaqə nöqtəsi olaraq Qrupun mərkəzləşdirilmiş satınalma tələbləri ilə sıx əməkdaşlıq;
• İstehsalçılar ilə müvafiq mövzu ilə əlaqədar mütəmadi əlaqələr, eyni zamanda ehtiyac yarandığı halda müqavilə imzalandıqdan sonra idarəetmə tələblərinin həyata keçirilməsi;
• Qrup üzrə mərkəzləşdirilmiş Təsdiq olunmuş Təchizatçı Siyahısı (TTS) proseslərinin idarə olunması;
• Satınalma platformasının idarəedilməsi və cari fəaliyyətlər barədə son istifadəçilərin məlumatlandırılması;
• Maraqlı tərəflərlə sıx koordinasiyada satınalma prosesinin tənzimlənməsi və əvvəldən sona qədər idarəedilməsi. Bütün proseslərin Satınalma siyasəti və prosedurlarına uyğun həyata keçirilməsi;
• Obyektiv iş meyarlarına və müəyyən edilmiş tələblərə əsasən təchizatçıların seçilməsi;
• Qiymət, keyfiyyət və xidmət də daxil olmaqla maliyyə və əməliyyat ölçüləri ilə istehlak üçün əsaslı təhlil yolu ilə Satınalma Strategiyalarının təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələrin verilməsi;
• Təchizatçıların qanuni tələblərə riayət etməsini, eyni zamanda PAŞA Holdinqin qayda və etikaya riayət etmək öhdəliklərinə uyğun davranışının təmin edilməsi. PAŞA Holdinqin əsas dəyərlərinə, missiyasına uyğun təchizatçılarla əlaqələrin qurulması;
• Qrup üzrə satınalma konsolidasiya proseslərində iştirak və prosesin təkminləşdirməsi (Konsolidasiya imkanların formalaşdırılması üçün Tələbat Planı çərçivəsində);

Tələblər:

• Müvafiq sahədə minimum 3 il iş təcrübəsi;
• CIPS sertifikatının mövcudluğu üstünlükdür;
• Azərbaycan, Rus və İngilis dillərinin biliyi (həm yazılı həm şifahi);
• MS Office (MS Excel və MS Power Point), E-Procurement və satınalma üçün ERP proqramlarının biliyi;
• Strateji satınalma prosesinin mükəmməl anlayışı;
• Təşkilat üçün qənaətin əldə edilməsi məqsədilə güclü danışıqlar bacarıqları
• Experience in supplier performance management and customer management
• Müqavilələr ilə işləmə təcrübəsi (müqavilələrin hazırlanmasından imzalanma və icraata qədər);
• Konsolidasiya edilmiş həcmlər üzrə tenderlərin keçirilməsində təcrübə (həcmlərin konsolidasiya imkanlarının müəyyən edilməsi, həcmlərin konsolidasiyası və tamamlama tarixlərinin əlaqəli tərəflərlə razılaşdırılması və həmin tenderlərin keçirilməsi);
• Məhsul və xidmətlərin, eyni zamanda tədarükçülərin təsnifat prinsiplərinin anlayışı;
• Təchizatçıların seçimi (ilkin seçim), xidmətin səmərəliliyinin təhlili, təchizatçıların inkişafı təcrübəsi.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

· CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
· Mövzu sətrində “Satınalma üzrə mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
· CV-lər 14 Noyabr, 2020-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.

"Paşa Holdinq" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az"Paşa Holdinq" işçilər axtarır - VAKANSİYALAR | FED.az
Banner

Digər xəbərlər