Banner

Vakansiyalar

"Bank VTB" işçi axtarır - VAKANSİYA

"Bank VTB" işçi axtarır - VAKANSİYA | FED.az
21:04 20 Sen 2020

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)

Ведущий разработчик интеграционной шины

Требования:

• Образование высшее техническое
• Общее знание концепций промышленной интеграции, ESB
• Практический опыт использования технологий XML: XML Schema, XPath, XML Namespaces
• Знание спецификаций для разработки веб-сервисов: SOAP, WSDL, WS-I Basic Profile
• Практические знания Java SE, Java EE, SQL
• Знание библиотек и фреймворков разработки на Java: log4j, Apache Commons
• Опыт работы с любой промышленной СУБД: Oracle, MSSQL
• Опыт использования решений для передачи сообщений (IBM WebSphere MQ – желательно)
• Опыт использования интеграционной платформы (IBM WebSphere Message Broker – желательно)
• Опыт использования IDE (Eclipse – обязательно, WebSphere Message Broker Toolkit – желательно)
• Опыт использования клиентов Telnet, SSH, FTP
• Опыт использования систем версионного контроля (Subversion, CVS)
• Знакомство с процессом разработки промышленного программного обеспечения
• Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации
• Внимание к деталям, обязательность, умение доводить задачи до конца, умение работать самостоятельно и в команде

Обязанности:

• Участие в интеграционных проектах в роли разработчика
• Участие в разработке архитектуры интеграционных приложений
• Создание программного кода интеграционной логики и хранимых процедур
• Обеспечение заданных нефункциональных требований
• Работа с унаследованными интеграционными решениями организации: устранение ошибок, расширение функциональности
• Взаимодействие с разработчиками сторонних систем, участвующих в интеграционных проектах
• Участие в составлении проектной и технической документации

Резюме высылать на электронный почтовый адрес: [email protected] (CV отправлять с указанием названия вакансии).

 

Bank VTB (Azərbaycan) ASC

İnteqrasiya şininin aparıcı tərtibatçısı

Tələblər:

• Texniki ali təhsil;
• Sənaye inteqrasiyasının konsepsiyalarına dair ümumi biliklər, ESB;
• XML texnologiyalarından praktikada istifadə təcrübəsi: XML Schema, XPath, XML Namespaces;
• Veb-servislərin hazırlanması üçün spesifikasiyalara bələd olma: SOAP, WSDL, WS-I Basic Profile
• Java SE, Java EE, SQL üzrə təcrübi biliklər;
• Java-ya hazırlığın kitabxana və freymvorklarına bələd olma: log4j, Apache Commons
• İstənilən sənaye BMİS ilə iş təcrübəsi: Oracle, MSSQL
• Məlumatların ötürülməsi üçün həllərindən istifadə təcrübəsi (IBM WebSphere MQ – arzuolunandır);
• İnteqrasiya platformasından istifadə təcrübəsi (IBM WebSphere Message Broker – arzuolunandır);
• IDE-də istifadə təcrübəsi (Eclipse – vacibdir, WebSphere Message Broker Toolkit – arzuolunandır);
• Telnet, SSH, FTP müştərilərindən istifadə təcrübəsi;
• Versiya nəzarəti sistemlərindən istifadə təcrübəsi (Subversion, CVS);
• Sənaye proqram təminatının işlənib hazırlanması prosesi ilə tanışlıq;
• Texniki sənədləri oxumaq üçün kifayət səviyyədə ingilis dilini bilmək;
• Detallara diqqət, məsuliyyətlilik, tapşırıqları sona çatdırmaq qabiliyyəti, müstəqil və komandada işləmə bacarığı.

Vəzifələr:

• İnteqrasiya layihələrində tərtibatçı qismində iştirak;
• İnteqrasiya əlavələrinin arxitekturasının hazırlanmasında iştirak;
• İnteqrasiya Məntiqinin və saxlanılan prosedurların proqramı kodunu yaratmaq;
• Verilmiş qeyri-funksional tələblərin təmin edilməsi;
• Təşkilatın iris inteqrasiya həlləri ilə işləmə: səhvlərin aradan qaldırılması, funksionallığın genişləndirilməsi;
• İnteqrasiya layihələrində iştirak edən kənar sistemlərinin tərtibatçıları ilə qarşılıqlı əlaqə;
• Layihə və texniki sənədlərin hazırlanmasında iştirak.

CV [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV vakansiyanın adını göstərməklə göndərilməlidir).

Banner

Digər xəbərlər