Tenderlər

İcra hakimiyyəti tikinti işləri üçün - TENDER ELAN EDİR

İcra hakimiyyəti tikinti işləri üçün - TENDER ELAN EDİR | FED.az
17:48 17 İyun 2020

Lerik rayon İcra Hakimiyyəti tender elan edir.

Eləcə də bax: Dövlət qurumu abadlaşdırma xidməti alır – TENDER ELANI

FED.az xəbər verir ki, icra hakimiyyəti Lerik rayon Boykəndil kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəb binasının tikintisi işlərinin satın alır.

Əlaqə: Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının Sektor müdiri-baş mühasibi - Asiman Tağızadə: 0252744951

Təşkilatın ünvanı: Lerik şəhəri H.Əliyev meydanı-1

Lerik rayon Boykəndil kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəb binasının tikintisi işlərinin satın alınması

Başlıq

Miqdar

Gərginliyi 10/0,4KV güc transformatorun quraşdırılması

1

ədəd

Boruların paslanma əleyhinə QF-021 ilə astarlanması

49

m(2)

Həmçinin, BT-177 boyası ilə rənglənməsi

49

m(2)

Boruların qal.40 mm olan istilik izolyasiya edilməsi

2.85

m(3)

Boruların şüşə parça ilə izolyasiya edilməsi

71.3

m(2)

Boruların 2 dəfə yağlı boya ilə rənglənməsi

71

m(2)

M/daşından sahə

2

m(3)

D/beton dayaqların quraşdırılması

6

ədəd

A-I armaturun quraşdırılması

614

kg

P3U tipli beton tavaların quraşdırılması

6

ədəd

İzolyatorların quraşdırılması

10

ədəd

Qapaqcığın quraşdırılması

3

ədəd

Sıxacların quraşdırılması

51

ədəd

D89x4 mm olan el.qaynaqlı polad borunun kanalda çəkilməsi

176

m

Bir pəncəli qulaqcıqların quraşdırılması

15

ədəd

Alüminium məftilin dayaqlara çəkilməsi

0.33

km

Üfiqi torpaqlayıcıların quraşdırılması

105

m

Kabel xətti üçün xəndəyin əl ilə qazılması

124

m(3)

Torpağın xəndəyə əks doldurulması

124

m(3)

1 m kütləsi 3 kq qədər olan kabelin xəndəyə çəkilməsi

4454

m

D100 mm asbestsement borunun çəkilməsi

114

m

10 KV-luq kabelin borudan çəkilməsi

114

m

1 kabelin üstünün kərpiclə örtülməsi

26

m

10KV-luq epoksid muftaların daxildə quraşdırılması

71

ədəd

vDayaqlaraltı beton bünövrələrin düzəldilməsi

1

m(3)

Çəkisi 0,5 t qədər olan polad dayaqların qoyulması

10

ədəd

Xarici işıqlanma üçün civə lampalı çıraqların quraşdırılması

10

ədəd

Dartma sıxacların quraşdırılması

15

ədəd

Qoruyucuların quraşdırılması

30

ədəd

Hərəkətli dayaqların quraşdırılması

35

kg

Kanal novların yığma d/beton örtük plitələri ilə quraşdırılması

27.6

m(3)

Metal borudan dirəklərin quraşdırılması

0.03

ton

Transformator və generator üçün sinklənmiş tordan çərçivə ilə birlikdə hasarın quraşdırılması

0.47

ton

Metal tor qapının quraşdırılması

1

ədəd

Yüksək gərginlik şkafın quraşdırılması

1

ədəd

B25 markalı d/beton sütunların quraşdırılması

74.58

m(3)

6 çıxış xətti olan alçaq gərginlik şkafın quraşdırılması

1

ədəd

Ayırıcının quraşdırılması

1

ədəd

İntiqalın qoyulması

1

ədəd

Şaquli torpaqlayıcıların dairəvi poladdan D16 mm quraşdırılması

10

ədəd

UQİ torpaqlayıcıların polad zolağından 40x4 mm quraşdırılması

60

m

II qrup torpağın calovun tutumu 0,5 m3 ekskavator ilə qazılıb uçquna atılması

166

m(3)

Xəndəyin dibinin əl ilə təmizlənməsi, II qrup torpağın

16

m(3)

Yığma d/beton dayaq yastıqların quraşdırılması

0.11

m(3)

Əvvəldən işlənmiş II qrup torpağın gücü 80A.G. olan buldozerlə 10 m məsafəyədək daşınması

210

m(3)

5 m-dək daşınmaq ilə II qrup torpağın gücü 80A.G. buldozerlə əks doldurulması

140

m(3)

II qrup torpağın pnevmatik döyəcləməklə sıxlaşdırılması

338

m(3)

Polietilen su boruların çəkilməsi D=40mm

5

m

Polietilen su boruların çəkilməsi D=63mm

152

m

Su borularının xlorlu su ilə yuyulması

0.16

km

Su borularının hidravlik sınaq edilməsi

157

m

Polad siyirtmənin quraşdırılması D=200mm

1

ədəd

D1,0 m olan yığma d/beton su quyularının quru torpaqda quraşdırılması

4.56

m

D150 mm olan polietilen kanalizasiya boruların xəndəyə qoyulması

118

m

D1 m olan yığma d/beton kanalizasiya quyuların quraşdırılması

14.3

m(3)

Artıq torpağın calovunun tutumu 0,5m3 olan ekskavatorla özüboşaldan maşına yüklənməsi

200

m(3)

Həmçinin, 3 km məsafəyə daşınması

351.75

ton

Əvvəldən işlənmiş II qrup torpağın gücü 80A.G. olan buldozerlə 10 m məsafəyədən geri gətirilməsi (əks doldurma üçün)

150

m(3)

II qr. torpağın calovunun tutumu 0,25m3 olan ekskavatorla qazılıb özüboşaldan maşına yüklənməsi

7180

m(3)

Artıq torpaqların 5 km məsafəyə daşınması

539.2

ton

II qr. torpağın maşından töküntüyə boşaldılması

7796

m(3)

Sahənin mexaniki üsulla planlaşdırılması, II qr. torpağın

5439

m(2)

Qal.10 sm olan qum-çınqıl qarışığından əsasın düzəldilməsi

116

m(3)

Qal.12 sm olan optimal çınqıl-qum qarışığından əsasın düzəldilməsi

1160

m(2)

Qal.3 sm əlavə edilir

1160

m(2)

İri dənəli asfalt/betondan 5 sm qal. örtüyün düzəldilməsi

1160

m(2)

X/D asfalt/betondan 4 sm qal. örtüyün düzəldilməsi

1160

m(2)

Qal.10 sm olan qum əsasın düzəldilməsi

50

m(3)

Sahənin beton üzlük tavalar ilə örtülməsi

500

m(2)

Beton əsasında 100x30x15 sm olan beton səki daşlarının quraşdırılması, yolda

120

m

Beton əsasında 100x20x8 sm olan beton səki daşlarının quraşdırılması, yolda

80

m

Qal.15 sm münbit torpağın elavə edilməsi ilə sahənin yaşıl qazon üçün əl ilə hazırlanması

3193

m(2)

Yaşıl qazonun toxumunun səpilməsi

3193

m(2)

Həmçinin, 1 km məsafəyə daşınması

11970

ton

II qr.torpağın əl ilə qazılması

15

m(3)

Metal konstruksiyaların emalı ilə 2 dəfə rənglənməsi

5.13

ton

B15 markalı monolit betonun tökülməsi

2.1

m(3)

Metal darvazaların quraşdırılması

0.66

ton

III qr torpağın çalovunun tutumu 0,5 m3 olan ekskavatorla qazılıb özüboşaldan avtomobillərə yüklənməsi

616

m(3)

III qrup torpağın 5km məsafəyə daşınması

1078

ton

Sahənin mexaniki üsulla planlaşdırılması, III qrup

1232

m(2)

Asfalt ötrüyü ərazisində zəif torpaq qatının möhkəmləndirilməsindən ötrü karxanadan IV-qr. çınqıllı torpağın ekskavatorla qazılması və özüboşaldan maşınlara yüklənməsi

495

m(3)

Torpağın 7 km məsafəyə daşınması

1287

ton

Gücü 80 at gücü olan buldozerlə torpağın yayılması

450

m(3)

Qatın qalınlığı 15 sm olan torpağın 5 tonluq vərdənə ilə kipləşdirilməsi

495

m(3)

Əlavə 5 gediş

495

m(3)

Mövcud hasarın sökülməsi

45

m(3)

Metal hasarın quraşdırılması

327

m

Polad vərəqdən qıfların quraşdırılması

2

ədəd

Üzgəc klapanın quraşdırılması D=50mm

1

ədəd

Su anbarının dezinfeksiya olunması

100

m(3)

II qr. torpağın əl ilə qazılması

38

m(3)

B7,5 markalı betondan bünövrəaltı əsasının düzəldilməsi

29.7

m(3)

Həmçinin sıyıqlaşdırılmış bitum mastikası ilə astarlanması

18

m(2)

Sement qatının verilməsi qal. 20 mm

18

m(2)

Divarın qal. 150 mm-dən yuxarı və alt hissəsinin B20 betondan düzbucaqlı qurğunun qoyulması

114.8

m(3)

Divarların və bünövrənin sıyıqlaşdırılmış bitum mastikası ilə astarlanması

54

m(2)

Həmçinin, 2 qat hidroizoldan yapışdırıcı hidroizolyasiya edilməsi

54

m(2)

Yığma d/beton örtük tavalarının quraşdırılması

2.24

m(2)

Su anbarının daxilinin sement ilə dəmirlənməsi

230

m(2)

Su çəninin dibinə sement qatının verilməsi qal. 20 mm

75

m(2)

Su keçirməzlik tutumunun sınağı

250

m(3)

Metal konstruksiyaların qoyulması

0.16

ton

D150 mm olan plastik borudan ventilyasiya xəttinin çəkilməsi

4

m

II qr. torpağın calovunun tutumu 0,5m3 olan ekskavator ilə qazılması

140

m(3)

Xəndəyin dibinin əl ilə təmizlənməsi, II qrup torpağın

4

m(3)

II qr. torpağın buldozerlə 10 m-dək daşınması

140

m(3)

5 m-dək daşınmaq ilə II qr. torpağın buldozerlə əks doldurulması

140

m(3)

Qal.50 mm olan asfaltbeton qatının düzəldilməsi

70

m(2)

Çəkisi 4 kq-dək olan qoyma detalların qoyulması

0.02

ton

Girmə-çıxma kamerasının qoyulması KL

2.6

m(3)

Lyuk-Lazın quraşdırılması

0.08

ton

Metal nərdivan quraşdırılması

0.18

ton

B10 markalı betondan metal nərdivan və yığma d/b kameranın yanlarının betonlanması

1.6

m(3)

Hava çəkici borunun D108 mm çəkilməsi

4

m

Şaquli beton səthlərin üç laylı asfalt mastikası ilə suvaq izolyasiyası

200

m(2)

M/K astar rənglənməsi

8

m(2)

M/K astar rənglənməsi

8

m(2)

Dirəkləraltı B10 beton özüllərin quraşdırılması

7.1

m(3)

Bünövrə altına qal. 10 sm çınqıl qatının verilməsi

17.6

m(3)

WQ tipli mis kabellərin çəkilməsi

50

m

Budaqlanma qutuların quraşdırılması

5

ədəd

D=80mm Flyansın quraşdırılması

8

ədəd

D=80mm Flyansın quraşdırılması

4

ədəd

D=50mm Flyansın quraşdırılması

10

ədəd

D=76/3,0 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

30

m

D=57/3,5 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

28

m

D=32/2,2 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

8

m

D=57/2,8 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

5

m

D=40/2,5 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

10

m

D=26/2,2 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

4

m

D=219/6 mm olan polad tüstü borusunun quraşdırılması

13

m

Kolektorun D=108x4,0 mm quraşdırılması

36

m

Polad zolaq, künclük və svellərin N12 (boruları bərkitmək üçün) qoyulması

0.08

ton

Tüstü daşıyıcısının D=250 mm quraşdırılması

5

m(2)

Boruların şüşəştapel lifli material ilə izolyasiya edilməsi

5.8

m(2)

Boruların şüşəplastik material ilə izolyasiya edilməsi

5

m(2)

Metal boruların rənglənməsi

11

m(2)

Tüstü borusunun rənglənməsi

26

m(2)

Yanacaq çəninin (3 m3) quraşdırılması

2

ədəd

Yanacaq quyusunun quraşdırılması

0.04

ton

D=40 mm ventilin quraşdırılması

1

ədəd

D=40/2,5 mm polad boruların quraşdırılması

10

m

D=40/2,5 mm polad boruların quraşdırılması

10

m

Klapan quraşdırılması

1

ədəd

III Qr. Torpağın əl ilə qazılması

240.5

m(3)

Torpağın əl ilə əks doldurulması

279.5

m(3)

D=50mm Flyansın quraşdırılması

20

ədəd

Elektrik naqillərin çəkilməsi

8

m

D=40mm Flyansın quraşdırılması

18

ədəd

D=50mm süzgəcinin quraşdırılması

1

ədəd

Həmçinin fasad boyası ilə rənglənməsi

862.4

m(2)

Hasar divarının sement məhlulu ilə suvanması

862.4

m(2)

B25 markalı d/beton kəmərin qurulması

28.38

m(3)

Mişar daşından 40sm qal. hasar divarın hörülməsi

576.4

m(2)

Mişar daşından 60 sm qal. hasar divarın hörülməsi

268.4

m(2)

Mişar daşından 60 sm qal. bünövrə divarın hörülməsi

96.8

m(2)

Polad borulu su qazanın (Alarko firması) quraşdırılması

2

ədəd

Qaz odluqunun K 4/2 quraşdırılması

2

ton

Şəbəkə nasosunun quraşdırılması

2

ədəd

Suyumuşaldıcı cihazın quraşdırılması

1

ton

Qapalı genişləndirici çənin (100LT) quraşdırılması

2

ədəd

Avtomatik hava xaric edicinin quraşdırılması

6

ədəd

Qidalandırıcı nasosunun (YP-2) quraşdırılması

1

ədəd

Deflektorun quraşdırılması

1

ədəd

Termometrin quraşdırılması

2

dəst

ATM monometrin quraşdırılması

4

dəst

Flyanslı siyirtmenin D=80 mm quraşdırılması

9

ədəd

Qoruyucu klapan quraşdırılması

2

ədəd

Laskabel kranların quraşdırılması D=50mm

2

ədəd

D=50mm Flyanslı ventilin quraşdırılması

6

ədəd

D=80mm Flyanslı ventilin quraşdırılması

3

ədəd

Eks klapanın quraşdırılması

4

ədəd

D=40mm Eks klapanın quraşdırılması

3

ədəd

D=50mm Eks klapanın quraşdırılması

1

ədəd

D=25mm süzgəcinin quraşdırılması

1

ədəd

D=25mm Flyansın quraşdırılması

4

ədəd

B12,5 betondan d/beton lentvari bünövrənin düzəldilməsi

5.76

m(3)

Artıq torpağın əl ilə əraziyə yayılması

10

m(3)

M/daşından 40 sm qal.divarın hörülməsi

48

m(2)

D=50 mm flyansın quraşdırılması

4

ədəd

Kompensatorun quraşdırılması

2

ədəd

500x500x125 mm metal şkaflarının quraşdırılması

1

ədəd

63A qeder avtomat açarların quraşdırılması

7

ədəd

3 qütblü avtomat açarların qoşmağa hazırlanması

3

ədəd

1 qütblü avtomat açarların qoşmağa hazırlanması

4

ədəd

Paket çevirgəcin quraşdırılması

1

ədəd

Üç fazalı elektrik sayğaclarının quraşdırılması

1

ədəd

Maqnit işəsalıcılarının quraşdırılması

2

ədəd

İdarəetmə düyməsinin quraşdırılması

4

ədəd

Sıfırlayıcısının quraşdırılması

2

m

Mis içlikli naqillərin çəkilməsi

10

m

Budaqlanma qutuların quraşdırılması

3

m

Polad zolaq 25x4 mm quraşdırılması

10

m

Polad zolaq 40x4 mm quraşdırılması

15

m

Torpaqlayıcı armat. D16 mm quraşdırılması

4

ədəd

Elektrik mis içlikli kabelin çəkilməsi

5

m

Elektrik mis içlikli kabelin borudan çəkilməsi

10

m

Polietilen borunun quraşdırılması

10

m

Cərəyanı 25A qədər olan avtomat açarların quraşdırılması

1

ədəd

Közərmə lampalı çırağın quraşdırılması

5

ədəd

Səyyar lampalı çıraqların quraşdırılması

1

ədəd

Alçaldıcı transformatorların quraşdırılması

1

ədəd

Akumlyator fanarının quraşdırılması

1

ədəd

Elektrik mühafizəli 6A, 220V açarların quraşdırılması

2

ədəd

Avadanlıqaltı özülün düzəldilməsi

0.1

m(3)

D=32 mm bağlayıcı ventilin quraşdırılması

1

ədəd

Süzgəcin quraşdırılması

1

ədəd

D=32/2,5 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

3

m

M/daşından 40 sm qal.divarın hörülməsi

48

m(2)

M/daşından 40 sm qal.divarın hörülməsi

48

m(2)

Hörgünün torla armaturlanması

0.08

ton

Torpaqla təmasda olan bünövrə və divar səthlərinin sement məhlulu ilə hamarlanması

1066

m(2)

Həmçinin, 2 qat bitum qatranı ilə şaquli hidroizolyasiya edilməsi

1066

m(2)

B15 betondan monolit d/beton örtüyünün düzəldilməsi

2.66

m(3)

A-I armatur sinfi

0.09

ton

A-III armatur sinfi

30.59

ton

Damda sement qatının verilməsi qal.15mm

86

m(2)

Qal.10mm əlavə edilir

86

m(2)

D=50 mm siyirtmənin quraşdırılması

4

ədəd

Sinklənmiş poladdan hazırlanmış yağış sularının axıdılması üçün nov boruların qoyulması

12

m

Qal. 100mm olan beton hamarlayıcı qatının düzəldilməsi

1.6

m(3)

Antiseptik bitum mastikasında keramzit mühafizə qatı ilə, bitum mastikasında olan 4 qat ruberoidlə damın örtülməsi

16

m(2)

Daxili divarların sement məhlulu ilə suvanması

49

m(2)

D=63/2,8 mm elektrik qaynaqlı polad boruların quraşdırılması

9

m

Dalğıc nasosun quraşdırılması

1

ədəd

İçməli su nasosun quraşdırılması

1

ədəd

Sement qatının verilməsi qal.20mm

16

m(2)

Həmçinin, fasad boyası ilə rənglənməsi

53

m(2)

Beton giriş meydançasının quraşdırılması

1.92

m(2)

M/plastik qapı bloklarının quraşdırılması

3

m(2)

Pəncərə bloklarının şüşələnməsi

5

m(2)

M/plastik pəncərə bloklarının quraşdırılması

5

m(2)

Tavanın sement məhlulu ilə tarazlaşdırılması

14

m(2)

Daxili divarların əhəng ilə rənglənməsi

63

m(2)

Fasad divarlarının sement məhlulu ilə suvanması

53

m(2)

B25 markalı d/beton lentvari bünövrənin düzəldilməsi

97.46

m(3)

 

 

Digər xəbərlər