Banner

Statistika

Azərbaycanın 2 aylıq makroiqtisadi göstəriciləri - AÇIQLANDI

Azərbaycanın 2 aylıq makroiqtisadi göstəriciləri - AÇIQLANDI | FED.az
09:56 11 Mart 2020

2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri açıqlanıb.

Eləcə də bax: Azərbaycanda iqtisadi artım və geriləmə olan – RAYONLAR / ŞƏHƏRLƏR - TAM SİYAHI

FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən göstəriciləri təqdim edir.

Göstəricinin adı

2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki

2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:

 
 

2020-ci ilin yanvar ayı 2019-сu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

 

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

12 578,0

102,8

102,4

103

 

o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM

7 554,2

106,7

104,9

101,4

 

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

1 263,7

101,9

101,5

102,1

 

Sənaye məhsulu, milyon manat

7 706,1

100,9

102,1

104,6

 

o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi

1 966,6

121,7

116,6

115,5

 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

1 965,2

112,7

112,6

90,7

 

o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna

1 027,7

101,8

101

102

 

ondan qeyri neft-qaz sənayesinə

154,9

121

107

73,6

 

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

656,4

103,6

103,6

103,6

 

o cümlədən: bitkiçilik

27,4

112,7

112,5

143,7

 

heyvandarlıq

629

103,2

103,2

102,5

 

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

34,1

104,1

102,9

101,3

 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

310,4

102,4

102,2

101,3

 

İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat

371,7

121,1

124,3

109,3

 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat

5 858,7

103,1

103,2

102,6

 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

1 413,9

105

104,8

100,7

 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat

3 613,2

102,3

87,2

136

 

Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat

3 330,2

112,1

109,9

120,3

 

Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat

283

x

x

x

 

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

8 301,5

108,9

106,8

105,1

 

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

834

108

105,9

104,2

 

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

8 588,5

106,3

103,1

107,7

 

Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

15 513,6

120,4

117,5

110,5

 

o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 306,9

83,3

80,3

92,5

 

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

712,1*

127,8**

116,6**

107,2***

 

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

102,8

102,7

101,9

 

Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər

10 073,2

100,8

100,9

100,8

 

Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $

 

 

faktiki qiymətlərlə

2 372,3*

94,5**

104,3**

112,5***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

81,9**

96,3**

106,1***

 

o cümlədən: ixrac

 

 

faktiki qiymətlərlə

1 651,4*

111,1**

95,8**

96,3***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

100,5**

98,0**

100,8***

 

ondan qeyri neft-qaz ixracı

 

 

faktiki qiymətlərlə

140,8*

102,5**

113,9**

110,1***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

94,2**

107,8**

102,6***

 

idxal

 

 

faktiki qiymətlərlə

720,9*

70,3**

119,2**

148,6***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

55,0**

93,5**

118,0***

 

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar ayı.
** 2-ci sütun üzrə 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, 3-cü sütun üzrə 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən.

*** 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

Banner
Banner

Digər xəbərlər

Banner