Sığorta

Sığorta sektorunun növlər üzrə - GÖSTƏRİCİLƏRİ

Sığorta sektorunun növlər üzrə - GÖSTƏRİCİLƏRİ | FED.az
11:57 30 Okt 2019

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə sığorta bazarının göstəricilərini açıqlayıb.

FED.az  Palataya istinadən sığorta sinifləri üzrə hesablanmış göstəriciləri təqdim edir.

Eləcə də bax:Sığorta ödəniş/yığım nisbəti dinamikası üzrə - ŞİRKƏTLƏRİN RENKİNQİ – FAİZ (01.09.2019)

Sığorta sinifləri

2019-2018 haqlar

(min manatla)

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

-63.222,5

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

-66.908,4

     həyatın yaşam sığortası

-67.360,8

     həyatın ölüm halından sığortası

-519,5

     əmək qabiliyyətinin sığortası

-22.976,1

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

-2.072,8

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

-1.615.635,5

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

-618.523,7

    tibbi sığorta

-568.815,1

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

-26.814,1

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

-22.894,6

Əmlak sığortası, o cümlədən:

-997.111,7

Əmlakın sığortası,  o cümlədən:

-4.725,4

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

-445.060,1

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

-179.753,5

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

-89.694,5

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

-50.770,7

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

-30.621,9

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

-12.648,2

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

-6.148,3

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

-846,2

Əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

-6.175,1

        - işçilərin dələduzluğu sığortası

-321,1

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

-463,0

        - titul sığortası

0,0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

-175.394,5

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

-99.524,4

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-38.626,1

       peşə məsuliyyətinin sığortası

-17.573,8

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

-8.407,7

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-1.931,5

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-8.827,1

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

-504,0

       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0,0

       hüquqi xərclərin sığortası

0,0

kredit sığortası, o cümlədən:

-312,6

       kreditlərin sığortası

-312,6

       ipoteka sığortası

0,0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

312,8

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

312,8

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

17.137,7

 o cümlədən:

 

Həyat sığortası üzrə

8.061,4

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

8.061,4

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

9.076,2

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

3.644,0

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

4.923,6

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

-685,8

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

1.108,3

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

71,6

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

-2,8

      digər icbari sığorta növləri

17,2

YEKUN

-46.084,8

 

 

Sığorta sinifləri

2019-2018 ödəniş

(min manatla)

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

6.121,7

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

71,4

     həyatın yaşam sığortası

400,7

     həyatın ölüm halından sığortası

-329,2

     əmək qabiliyyətinin sığortası

0,0

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

0,0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

6.050,2

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

-407.770,1

    tibbi sığorta

-400.174,4

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

-5.673,9

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

-1.921,8

Əmlak sığortası, o cümlədən:

-97.173,6

əmlakın sığortası,  o cümlədən:

-79.396,4

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

-16.070,1

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

-56.385,1

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

3.230,3

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

-5.256,2

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

-1.278,6

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

-2.992,7

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

-644,0

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0,0

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

0,0

        - işçilərin dələduzluğu sığortası

0,0

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,0

        - titul sığortası

0,0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

-17.776,3

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

-11.545,3

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-5.622,3

       peşə məsuliyyətinin sığortası

-2,5

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

-168,4

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-437,6

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0,0

       hüquqi xərclərin sığortası

0,0

kredit sığortası, o cümlədən:

0,0

       kreditlərin sığortası

0,0

       ipoteka sığortası

0,0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

0,0

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

8.667,4

Həyat sığortası üzrə

-328,6

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək  qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

-328,6

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

8.996,1

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

10.398,1

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

1.026,4

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

-1.998,9

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

-356,9

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

-72,6

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

0,0

      digər icbari sığorta növləri

0,0

YEKUN

14.789,1

 

 

 

Sığorta sinifləri

Ödəniş/yığım (faiz)

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

40,8%

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

48,0%

     həyatın yaşam sığortası

62,9%

     həyatın ölüm halından sığortası

2,4%

     əmək qabiliyyətinin sığortası

0,0%

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

0,0%

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

34,2%

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

55,3%

    tibbi sığorta

59,2%

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

9,5%

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

10,8%

Əmlak sığortası, o cümlədən:

18,1%

əmlakın sığortası,  o cümlədən:

21,3%

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

4,5%

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

35,4%

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

53,7%

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

11,5%

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

9,4%

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

71,6%

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

0,0%

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0,0%

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

0,0%

        - işçilərin dələduzluğu sığortası

0,0%

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

3,1%

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

4,5%

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,9%

       peşə məsuliyyətinin sığortası

0,7%

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

3,7%

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0%

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

8,6%

kredit sığortası, o cümlədən:

0,0%

       kreditlərin sığortası

0,0%

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

0,0%

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,0%

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

34,1%

Həyat sığortası üzrə

5,6%

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

5,6%

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

41,8%

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

63,9%

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

13,9%

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

14,7%

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

9,1%

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

0,0%

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

0,0%

      digər icbari sığorta növləri

0,0%

YEKUN

38,6%

 

Banner
Banner

Digər xəbərlər

Banner