Sənaye

"Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" işçi axtarır - VAKANSİYA

"Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" işçi axtarır - VAKANSİYA | FED.az
14:53 2 Fev 2018

Sumqayıt Texnologiyalar Parkı

Vəzifənin adı: Metaləritmə zavodu, Təmirçi-çilingər

Vəzifə öhdəlikləri:

• İstehsalat sahəsində olan avadanlıqları vaxtında və keyfiyyətli təmir edir.
• Planlaşdırılmış qabaqlayıcı təmir qrafikinə əsasən sahədəki avadanlıqların təmirini həyata keçirir.
• Avadanlıqların vaxtından əvvəl sıradan çıxma səbəblərini aydınlaşdırır və onların aradan qaldırılması üçün tədbirləri həyata keçirir.
• Dəzgahların mexanizm və qovşaqlarının, iş avadanlıqlarının təmirini həyata keçirir.
• İşçi alətlərin , köməkçi vasitələrin və s. uçotunu aparır və yenilərini hazırlamaq üçün sifarişlər verir.
• İstehsalat avadanlıqlarının nizamlanmaslnda iştirak edir.
• İşləyən avadanlıqların nəzarətsiz qalmamasını təmin edir.
• Xüsusi geyim və FMV-dən istifadə qaydalarına əməl edir.
• Sahədə yerləşən yanğınsöndürmə vasitələrinin və avadanlıqların saz vəziyyətdə saxlanmasına və başqa məqsədlər üçün istifadə olunmamasına əməl edir.
• Texnoloji prosesi iş yerinin təlimatlarına uyğun olaraq idarə edir.
• Texnoloji rejim normalarına,texnoloji reqlament və istehsalat təlimatlarına ciddi riayət etməlidir.
• Sex və növbə rəisinin istehsalata aid bütün göstərişlərini yerinə yetirməli.
• Zavodun rəhbərliyinin operativ göstərişlərini yerinə yetirməli.
• Avadanlıqların işində qüsur olduqda,texnoloji rejim pozulduqda,iş yerində bədbəxt hadisə baş verdikdə vaxtında növbə rəisinə, sex rəisinə, onlar olmadıqda isə zavod rəhbərliyinə məlumat verməli.
• Sahədə kənar şəxslərin olmasına yol verməməli.
• İş yerini daim təmiz saxlamalı .
• İşə başlamazdan əvvəl şəxsən iş yerinin vəziyyətini yoxlamalı və avadanlığın sazlığı haqqında sahə rəisinə məlumat verməli.

Təhsil/Təcrübə:

• Orta-texniki təhsil;
• Analoji sahədə azı 1 il iş təcrübəsi;
• Bilavasitə bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsində əsas sayılan qanunvericilik və Müəssisənin normativ sənədlərinin tələblərini, Əmək Məcəlləsini, eləcə də, Müəssisədaxili normativ xarakterli sənədlərin tələblərini mükəmməl bilməli və işində rəhbər tutmalıdır.

Əlavə məlumatlar:

• Maaş: Razılaşma əsasında;
• Müəssisə tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• E-mail: [email protected]

Digər xəbərlər

Banner