Sənaye

Sement və kərpic istehsalı kəskin artıb

Sement və kərpic istehsalı kəskin artıb | FED.az
09:38 16 Fev 2018

Bakıda icra edilən plot layihələr tikinti materialları istehsalını canlandırır

2018-ci ilin yanvar ayında tikinti materiallarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən istehsal edilmiş məhsulun ümumi dəyəri 22,2 faiz artaraq 31,5 milyon manat təşkil etmişdir.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, sementin istehsalı 28,2 faiz, tikinti əhənginin istehsalı 33,1 faiz, tikinti kərpicinin istehsalı 2,4 dəfə, hörmə üçün hazır beton qarışığının istehsalı 6,0 dəfə artmışdır.

Məhsul növləri

2018-ci ilin yanvar ayında istehsal edilmişdir

Əvvəlki ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə

01.02.2018-ci il vəziyyətinə hazır məhsul ehtiyatı

Sement, min ton

173,8

128,2

93,3

Şüşə lifindən iplik, ton

14,9

22,1

1,5

Tikinti gipsi, min ton

1,1

14,4

0,7

ondan əmtəəlik

0,6

10,8

0,7

Tikinti əhəngi, ton

3 338,3

133,1

23,0

Sementdən, süni daşdan və ya betondan tikinti blokları və kərpicləri, ton

8 843,7

99,2

5 457,1

Betondan yığma tikinti konstruksiyaları, min kub m

8,8

63,8

3,6

Asfalt, min ton

2,8

108,2

-

Tikinti kərpici, min kub metr

22,7

2,4 d.

21,9

Hörmə üçün hazır beton qarışığı,min ton

78,0

6,0 d.

-

Digər xəbərlər