Sənaye

Azərbaycan Sənaye Korporasiyası işçi axtarır - VAKANSİYA

Azərbaycan Sənaye Korporasiyası işçi axtarır - VAKANSİYA | FED.az
15:53 22 Okt 2018

Azərbaycan Sənaye Korporasiyası ASC

Tikinti və tikinti məhsullarının istehsalı şöbəsinin aparıcı mütəxəssis vəzifəsinə iddia edənlərə dair tələblər aşağıdakılardır:

• Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan Azərbaycan Dövlət Tikinti Norma və Qaydaları, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsivə tikinti fəaliyyətinə dair digər hüquqi-normativ aktlarbarədə ətraflı biliklərin olması;
• “ASK” ASC və onun strukturuna daxil olan müəssisələrdə, təşkilatlarda və digər qurumlarda aparılan yaxud aparılması nəzərdə tutulan tikinti-quraşdırma işlərinətexniki nəzarətin aparılması səriştəsi;
• “ASK” ASC və onun strukturuna daxil olan müəssisələrdə, təşkilatlarda və digər qurumlarda aparılacaq tikinti-quraşdırma işləri üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasının satın alınmasına dair tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş şöbəyə aid sənədləri hazırlamaq;
• Faktiki yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərini təsdiq edən sənədlərin (Forma-2) təhlili,görülən işlərə yerində baxışın keçirilməsi və qəbul edilməsi, həmçinin gizli (üstüörtülü) işlər aktlarının tərtibatında iştirak etmək;
• Tikinti mal-materialları və xidmətləri üzrə qiymət cədvəllərinin hazırlanması;
• Tikinti obyektlərinə aid layihə sənədlərinin, o cümlədən lokal, obyekt və toplu smetaların qəbul edilmiş tikinti norma və qaydalarına əsasən yoxlanılması və təhlili; 
• Tikintidə layihəçi tərəfindən müəllif nəzarətinin, podratçı tərəfindən daxili əməliyyat nəzarətinin aparılmasına nəzarət etmək;
• Tikinti-quraşdırma işlərinə yerində nəzarətin həyata keçirilməsi və tikinti prosesi zamanı ortaya çıxan müxtəlif problemlərin həll yolları ilə bağlı təkliflərini təqdim etməsi;
• Kompyuter bilikləri (MS Office, AutoCAD və s.);
• Dil bacarıqları (Azərbaycan, Rus və İngilis);
• Kənar təşkilatlarla müxtəlif səpkidə (mövzuda) məzmunu, dilin qramatikliyi və orfoqrafikliyi qorunmaqla həm kağız, həm də elektron formada yazışma bacarığı;

E - mail : [email protected]

Digər xəbərlər

Banner