Renkinqlər

Sığorta sinifləri üzrə - SIĞORTA HAQLARININ DİNAMİKASI (Yanvar-avqust, 2019)

Sığorta sinifləri üzrə - SIĞORTA HAQLARININ DİNAMİKASI (Yanvar-avqust, 2019) | FED.az
15:01 3 Okt 2019

Maliyyə sektoru üzrə məlumatların açıqlanması layihəsi çərçivəsində FED.az 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları müddətində ayrı-ayrı sığorta sinifləri üzrə toplanan sığorta haqlarının dinamikasını (artıb-azalmasını) təqdim edir.

Sığorta sinifləri

2018-2019 sığorta haqları dinamikası faizlə

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

-15,75%

 o cümlədən:

 

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

-28,28%

     həyatın yaşam sığortası

-34,00%

     həyatın ölüm halından sığortası

-3,88%

     əmək qabiliyyətinin sığortası

+29,95%

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

2 dəfə artım

     annuitet sığortası

 

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

+0,54%

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

+13,62%

    tibbi sığorta

+14,08%

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

+21,05%

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

-10,10%

Əmlak sığortası, o cümlədən:

-8,68%

əmlakın sığortası,  o cümlədən:

-9,21%

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

-29,95%

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

+27,68%

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

+6,99%

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

+18,16%

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

-24,53%

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

-34,46%

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

-74,46%

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

-18,76%

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

+3,37%

        - işçilərin dələduzluğu sığortası

+25,49%

        - pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

-100,00

        - titul sığortası

 

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

-8,50%

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

-18,72%

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

+11,34%

       peşə məsuliyyətinin sığortası

-2,03%

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

+12,47%

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

+64,06%

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

-48,54%

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

-100,00

       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

 

       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

 

       hüquqi xərclərin sığortası

 

kredit sığortası, o cümlədən:

2.5 dəfə artım

       kreditlərin sığortası

2.5 dəfə artım

       ipoteka sığortası

 

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

529 dəfə artım

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

529 dəfə artım

      əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

 

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

+8,36%

 o cümlədən:

 

Həyat sığortası üzrə

+13,84%

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

+13,84%

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

+7,03%

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

+4,64%

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

23,91%

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

-6,50%

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

+9,89%

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

+30,98%

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

-3,57%

      digər icbari sığorta növləri

+9,14%

YEKUN

-9,12%

 

 

Banner

Digər xəbərlər