Renkinqlər

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti RENKİNQİ (Yanvar,2019) - CƏDVƏL 8

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti RENKİNQİ (Yanvar,2019) - CƏDVƏL 8 | FED.az
12:08 2 Mart 2019
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə sığorta növləri üzrə (Ynavar,2019) ödənişlərin yığımlara nisbəti təqdim edir.

Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.


                                                                                                             
Sığorta sinifləri Ödənişlərin haqlara nisbəti (%)
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 14,87%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 64,49%
- həyatın yaşam sığortası 87,75%
- həyatın ölüm halından sığortası 3,52%
- əmək qabiliyyətinin sığortası 0%
- sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 0%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 5,49%
Şəxsi sığorta,   
o cümlədən:
4,48%
- tibbi sığorta 4,48%
- xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 4,46%
- fərdi qəza və xəstəlik sığortası 5,57%
Əmlak sığortası,
o cümlədən:
8,57%
- əmlakın sığortası,  o cümlədən: 11,76%
- əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 10,30%
- avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 36,12%
- hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 0,46%
- su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 0%
- yüklərin (nəqliyyat) sığortası 0,24%
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 53,17%
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 0%
- işçilərin dələduzluğu sığortası 0%
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 0,19%
- ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 0,19%
- hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0%
- peşə məsuliyyətinin sığortası 0%
- işəgötürənin məsuliyyət sığortası 0,97%
- avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 7,85%
kredit sığortası, o cümlədən: 0%
- kreditlərin sığortası 0%
- qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 0%
- işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 0%
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 40,77%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə 17,39%
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 17,39%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 44,69%
- avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 83,42%
- hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 8,17%
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 5,16%
- məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 0%
- daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 0%
- sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 100%
- digər icbari sığorta növləri 0%
YEKUN 19,45%
 
 
Banner

Digər xəbərlər