Renkinqlər

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-oktyabr 2018) - CƏDVƏL 8

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-oktyabr 2018) - CƏDVƏL 8 | FED.az
16:59 29 Noy 2018
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə sığorta növləri üzrə (2018-ci ilin yanvar-oktyabr) ödənişlərin yığımlara nisbəti təqdim edir.

Eləcə də bax:  Sığorta ödənişi/yığım nisbəti üzrə renkinq (yanvar- oktyabr, 2018) – CƏDVƏL 7

 
Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
                                                                                                             
Sığorta sinifləri Ödənişlərin haqlara nisbəti (%)
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 33,22%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 33,76%
- həyatın yaşam sığortası 40,21%
- həyatın ölüm halından sığortası 3,36%
- əmək qabiliyyətinin sığortası 0%
- sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 0%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 32,50%
Şəxsi sığorta,   
o cümlədən:
64,79%
- tibbi sığorta 69,03%
- xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 20,20%
- fərdi qəza və xəstəlik sığortası 9,05%
Əmlak sığortası,
o cümlədən:
11,25%
- əmlakın sığortası,  o cümlədən: 11,70%
- əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 4,02%
- avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 33%
- hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 2,44%
- su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 10,11%
- yüklərin (nəqliyyat) sığortası 4,83%
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 30,19%
- kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 10,16%
- dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 0%
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 0%
- işçilərin dələduzluğu sığortası 0%
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0%
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 9,13%
- ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10,40%
- hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 13,02%
- peşə məsuliyyətinin sığortası 0,09%
- işəgötürənin məsuliyyət sığortası 2,05%
- avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 5,32%
- su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0%
- yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 0%
kredit sığortası, o cümlədən: 0%
- kreditlərin sığortası 0%
- qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 0%
- işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 0%
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 33,78%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə 8,59%
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 8,59%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 39,38%
- avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 54,33%
- hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 26,64%
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 12,98%
- məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 14,01%
- daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 26,07
- sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 0%
- digər icbari sığorta növləri 0%
YEKUN 33,37
 
 

Digər xəbərlər