Renkinqlər

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-noyabr 2018) - CƏDVƏL 8

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-noyabr 2018) - CƏDVƏL 8 | FED.az
11:26 26 Dek 2018
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə sığorta növləri üzrə (2018-ci ilin yanvar-noyabr) ödənişlərin yığımlara nisbəti təqdim edir.


Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
                                                                                                             
Sığorta sinifləri Ödənişlərin haqlara nisbəti (%)
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:              33,47%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:              32,52%
- həyatın yaşam sığortası              38,56%
- həyatın ölüm halından sığortası                3,51%
- əmək qabiliyyətinin sığortası                     0%
- sağalmaz xəstəliklərdən sığorta                     0%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən              34,75%
Şəxsi sığorta,   
o cümlədən:
             69,30%
- tibbi sığorta              74,19%
- xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası              19,08%
- fərdi qəza və xəstəlik sığortası                9,10%
Əmlak sığortası,
o cümlədən:
             12,01%
- əmlakın sığortası,  o cümlədən:              12,66%
- əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası                4,98%
- avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası              33,84%
- hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası                2,42%
- su nəqliyyat vasitələrinin sığortası                9,84%
- yüklərin (nəqliyyat) sığortası                4,45%
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası              28,65%
- kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası              10,06%
- dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası                     0%
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:                     0%
- işçilərin dələduzluğu sığortası                     0%
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta                     0%
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:                8,84%
- ümumi mülki məsuliyyətin sığortası              10,01%
- hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası              12,97%
- peşə məsuliyyətinin sığortası                0,10%
- işəgötürənin məsuliyyət sığortası                2,02%
- avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası                4,99%
- su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası                     0%
- yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası                     0%
kredit sığortası, o cümlədən:                     0%
- kreditlərin sığortası                     0%
- qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:                     0%
- işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta                     0%
İcbari sığortalar üzrə - cəmi:              34,56%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə                8,51%
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta                8,51%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən              40,48%
- avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası              54,99%
- hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası              27,42%
daşınmaz əmlakın icbari sığortası              13,37%
- məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası              15,28%
- daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası              24,07%
- sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası                     0%
- digər icbari sığorta növləri                     0%
YEKUN              33,76%
 
 

 
Banner

Digər xəbərlər