Banner

Renkinqlər

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-dekabr 2018) - CƏDVƏL 8

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-dekabr 2018) - CƏDVƏL 8 | FED.az
15:12 29 Yan 2019
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə sığorta növləri üzrə (2018-ci ilin yanvar-dekabr) ödənişlərin yığımlara nisbəti təqdim edir.

Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.


Eləcə də bax: Sığorta ödənişi/yığım nisbəti üzrə renkinq (yanvar- dekabr, 2018) – CƏDVƏL 7

                                                                                                             
Sığorta sinifləri Ödənişlərin haqlara nisbəti (%)
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 32,19%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 31,07%
- həyatın yaşam sığortası 36,77%
- həyatın ölüm halından sığortası 3,35%
- əmək qabiliyyətinin sığortası 0%
- sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 0%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 33,67%
Şəxsi sığorta,   
o cümlədən:
64,34%
- tibbi sığorta 68,33%
- xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 19,94%
- fərdi qəza və xəstəlik sığortası 9,78%
Əmlak sığortası,
o cümlədən:
12,49%
- əmlakın sığortası,  o cümlədən: 13,45%
- əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 5,18%
- avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 33,65%
- hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 8,45%
- su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 9,75%
- yüklərin (nəqliyyat) sığortası 4,41%
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 28,17%
- kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 28,18%
- dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 0%
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 0%
- işçilərin dələduzluğu sığortası 0%
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0%
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 8,74%
- ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 9,76%
- hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 12,94%
- peşə məsuliyyətinin sığortası 0,08%
- işəgötürənin məsuliyyət sığortası 2%
- avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 5,24%
- su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0%
- yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 0%
kredit sığortası, o cümlədən: 0%
- kreditlərin sığortası 0%
- qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 0%
- işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 0%
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 35,33%
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə 8,89%
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 8,89%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 41,29%
- avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 56,06%
- hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 29,77%
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 27,96%
- məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 15,06%
- daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 27,96%
- sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 0%
- digər icbari sığorta növləri 0%
YEKUN 33,01%
 
 

 

Digər xəbərlər