04 oktyabr 2018 14:55

Növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti renkinqi (yanvar-iyul 2018) - CƏDVƏL 8

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə təşkilatlarının müxtəlif göstəriciləri üzrə renkinqlərinin hazırlanması layihəsi çərçivəsində FED.az bu dəfə sığorta növləri üzrə (2018-ci ilin yanvar-iyul) ödənişlərin yığımlara nisbəti təqdim edir.
 
Aşağıdakı cədvəldə növlər üzrə ödənişlərin yığımlara nisbəti qeyd olunub.
                                                                                                                                             (min manatla)

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri Ödənişlərin haqlara nisbəti
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 334 477,7 107 509,6 32,14%
 o cümlədən:      
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 185 169,3 62 643,4 33,83%
- həyatın yaşam sığortası 152 882,5 61 798,1 40,42%
- həyatın ölüm halından sığortası 30 306,2 845,3 27,88%
- əmək qabiliyyətinin sığortası 1 923,3 0,0 0,00%
- sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 57,3 0,0 0,00%
- annuitet sığortası 0,0 0,0 0,00%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 149 308,4 44 862,4 30,04%
Şəxsi sığorta,   
o cümlədən:
62 246,3 35 972,3 57,79%
- tibbi sığorta 58 286,2 35 357,2 60,66%
- xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 2 223,5 462,3 20,78%
- fərdi qəza və xəstəlik sığortası 1 736,6 152,8 8,75%
Əmlak sığortası,
o cümlədən:
87 062,1 8 893,9 10,21%
- əmlakın sığortası,  o cümlədən: 69 120,5 7 069,0 10,22%
- əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 34 456,4 771,7 2,23%
- avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 14 963,8 5 078,6 0,03%
- hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 9 841,4 246,5 2,49%
- su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 4 813,3 612,1 12,71%
- yüklərin (nəqliyyat) sığortası 2 921,7 39,3 13,35%
- kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1 155,1 256,4 22,16%
- kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 617,3 64,4 10,43%
- dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 92,1 0,0 0,00%
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən: 259,4 0,0 0,00%
- işçilərin dələduzluğu sığortası 213,1 0,0 0,00%
- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 46,3 0,0 0,00%
- titul sığortası 0,0 0,0 0,00%
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən: 17 910,7 1 824,9 10,18%
- ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 10 114,0 1 194,7 11,81%
- hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4 305,3 566,9 13,17%
- peşə məsuliyyətinin sığortası 1 937,9 1,7 1,03%*
- işəgötürənin məsuliyyət sığortası 774,7 19,3 2,45%
- avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 546,4 42,3 7,69%
- su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 182,2 0,0 0,00%
- yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 50,2 0,0 0,00%
kredit sığortası, o cümlədən: 30,2 0,0 0,00%
- kreditlərin sığortası 30,2 0,0 0,00%
- qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən: 0,6 0,0 0,00%
- işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 0,6 0,0 0,00%
İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 125 373,8 38 395,1 30,62%
 o cümlədən:      
Həyat sığortası üzrə 23 777,0 2 044,2 8,59%
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 23 770,0 2 044,2 8,59%
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 101 596,8 36 350,9 35,77%
- avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 55 457,6 29 207,1 52,66%
- hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16 922,3 3 894,7 23,01%
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 17 238,3 1 953,9 11,33%
- məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 11 587,0 1 225,5 10,57%
- daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 193,4 69,7 35,75%
- sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 70,2 0,0 0,00%
- digər icbari sığorta növləri 128,0 0,0 0,00%
YEKUN 459 851,5 145 904,7 31,72%
 
 

Paylaş

Şərhlər

Şərh yoxdur

Cavab yaz