İqtisadiyyat

Ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti - MƏLUM OLDU - RƏQƏMLƏR

Ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti - MƏLUM OLDU - RƏQƏMLƏR | FED.az
09:04 11 İyun 2020

FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini təqdim edir. 

Göstəricinin adı

2020-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki

2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

27479,9

-1,7%

     o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM

18227,5

-2,1%

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

2759,9

-2,5%

Sənaye məhsulu, milyon manat

15530,0

+0,4%

     o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi

4766,3

+14,0%

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

4907,6

-2,8%

     o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna

2606,4

-16,7%

             ondan qeyri neft-qaz sənayesinə

366,8

-31,7%

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

2165,1

+3,6%

     o cümlədən: bitkiçilik

443,2

+5,3%

                        heyvandarlıq

1721,9

+3,2%

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

81,2

-10,3%

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

601,2

-24,0%

İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat

859,7

+4,5%

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat

14567,2

-1,7%

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

2858,8

-14,9%

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat

10527,5

+17,0%

Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat

9392,2

-0,4%

Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat

1135,3

X

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

22382,1

+1,3%

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

2247,9

+0,5%

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat

7758,0

-11,0%

Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, milyon manat

15146,8

+16,4%

     o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1232,4

-18,0%

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

736,2*

+26,7%

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

2,9%

Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 may vəziyyətinə, min nəfər

10081,6

+0,8%

Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $

        faktiki qiymətlərlə

8180,5*

-25,5%

        müqayisəli qiymətlərlə

x

-17,1%

        faktiki qiymətlərlə

4798,7*

-25,3%

        müqayisəli qiymətlərlə

x

-0,4%

       faktiki qiymətlərlə

548,9*

-5,8%

       müqayisəli qiymətlərlə

x

-12,9%

       faktiki qiymətlərlə

3381,8*

-15,7%

       müqayisəli qiymətlərlə

x

-40,5%

Digər xəbərlər

Banner