İqtisadiyyat

Azərbaycanın 1-cü rüb makroiqtisadi göstəriciləri - CƏDVƏL

Azərbaycanın 1-cü rüb makroiqtisadi göstəriciləri - CƏDVƏL | FED.az
16:21 15 Aprel 2020

FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini təqdim edir.

Eləcə də bax: Azərbaycanda iqtisadi artım 1,1% olub – PREZİDENT AÇIQLADI

Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:

2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 18 321,1 101,1 102,8 103,0
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 11 601,7 103,5 106,7 101,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 840,2 100,2 101,9 102,1
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 624,1 100,8 100,9 104,4
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 2 941,1 123,0 121,7 115,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 2 929,4 106,5 112,7 91,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 1 486,8 90,9 101,8 106,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 205,2 88,7 121,0 83,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 976,7 103,7 103,6 103,6
o cümlədən: bitkiçilik 46,8 113,4 112,7 124,7
heyvandarlıq 929,9 103,2 103,2 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 50,8 99,7 104,1 102,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 440,6 95,6 102,4 101,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 546,6 117,9 121,1 107,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 242,3 101,2 103,1 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 006,1 94,5 105,0 100,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 7 810,9 143,6 102,3 119,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 5 254,8 103,9 112,1 114,8
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 2 556,1 x x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 13 442,5 106,8 108,9 105,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 350,2 105,8 108,0 104,6
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 8 694,4 105,8 106,3 106,0
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 15 696,4 121,0 120,4 112,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 297,8 82,1 83,3 93,0
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 712,3* 128,4** 127,8** 108,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,8 102,1
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 10 079,3 100,8 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 4 883,0* 93,7** 94,5** 114,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,2** 81,9** 108,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 3 095,9* 101,3** 111,1** 99,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 99,0** 100,5** 103,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 295,8* 105,2** 102,5** 113,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,6** 94,2** 107,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 1 787,1* 82,8** 70,3** 148,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 65,5** 55,0** 118,2***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2-ci sütun ürə 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,  
    3-cü sütun üzrə 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən.

*** 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

Digər xəbərlər