Banner

İqtisadiyyat

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət məlum oldu – RƏQƏMLƏR AÇIQLANIB

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət məlum oldu – RƏQƏMLƏR AÇIQLANIB | FED.az
10:48 16 Mart 2019

Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) ölkə iqtisadiyyatının son durumunu açıqlayıb. FED.az komitəyə istinadən xəbər verir ki, yanvar-fevral aylarında ÜDM artımı 3% təşkil edib. Müqayisə üçün, ötən ilin eyni dövründə artım 1,3% olmuşdu. Qeyri-neft sektorunun artımında isə azalma var. Bu ilin yanvar-fervlanda qeyri neft sektorunda artım cəmi 1,4% olub, ötən il isə bu 2,3% olmuşdu.

Diqqəti çəkən göstəricilərdən biri əsas kapitala yatırılan investisiyanın həcminin azalmasıdır. İl kiki ayda iqtisadiyyata yatırımlar 9,3% azalıb. Ötən il azalma daha byöük olmuşdu 18,2%. İqtisadiyyata yatırımların azalmasının səbəbi neft sektorunda investisiyaoaın azalmasıdır, ona görə də qeyri-neft sektoruna yarırımdar artsa da, son rəqəm mənfi olub.
 
2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri  

Göstəricinin adı

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları, faktiki

2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

11 484,5

103,0

101,3

o cümlədən qeyri-neft ÜDM

6 406,3

101,4

102,3

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

1 163,8

102,1

100,4

Sənaye məhsulu, milyon manat

7 556,9

104,6

101,4

o cümlədən qeyri-neft sənayesi

1 732,7

115,5

108,4

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

1 711,2

90,7

81,8

o cümlədən qeyri-neft sektoruna

990,3

102,0

129,8

ondan qeyri-neft sənayesinə

125,6

73,6

120,5

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

606,4

103,6

103,4

o cümlədən: bitkiçilik

21,4

143,7

143,8

                     heyvandarlıq

585,0

102,5

102,6

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

32,8

101,3

99,9

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

303,2

101,3

101,6

İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat

306,9

109,3

114

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat

5 515,1

102,6

102,5

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

1 327,6

100,7

101,5

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat

3 532,9

135,4

110,1

Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat

2 954,8

119,6

112,7

Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat

578,1

x

x

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

7 619,7

105,1

110,2

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

772,2

104,2

109,2

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

8 075,9

107,7

96,8

Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat

12 884,7

110,5

69,8

o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 569,4

92,5

103,8

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

557,2*

107,2**

103,0***

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

101,9

104,7

Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər

9 988,4

100,8

100,9

Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $

faktiki qiymətlərlə

2 504,9*

112,3**

133,2***

müqayisəli qiymətlərlə

x

105,9**

98,1***

o cümlədən: ixrac

faktiki qiymətlərlə

1 482,2*

96,2**

125,8***

müqayisəli qiymətlərlə

x

100,7**

93,3***

ondan qeyri-neft ixracı

faktiki qiymətlərlə

137,6*

112,1**

136,1***

müqayisəli qiymətlərlə

x

104,4**

134,7***

idxal

faktiki qiymətlərlə

1 022,7*

148,3**

153,2***

müqayisəli qiymətlərlə

x

117,7**

111,0***

Qeyd:
* 2019-cu ilin yanvar ayı
** 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
 

Digər xəbərlər

Banner