İqtisadiyyat

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət açıqlandı - RƏQƏMLƏR

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət açıqlandı - RƏQƏMLƏR | FED.az
18:14 15 İyul 2020

2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri 

Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 33 803,9 97,3 102,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 23 043,5 97,5 103,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 393,7 96,6 101,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 18 401,9 98,5 101,8
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 722,5 111,2 115,7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 956,2 97,3 94,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 177,8 84,5 105,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 452,0 74,3 80,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 082,7 102,2 113,0
o cümlədən: bitkiçilik 1 997,1 101,1 125,6
heyvandarlıq 2 085,6 103,2 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 96,3 85,9 101,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 690,0 71,3 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 042,8 104,4 115,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 18 245,7 98,1 102,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 339,9 80,8 101,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 022,7 115,5 106,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 11 730,8 107,1 115,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 291,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 377,8 100,6 106,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 749,7 99,8 105,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 7 661,3 88,8 109,6
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 14 765,7 111,9 110,5
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 084,8 72,6 87,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 728,9* 124,9** 107,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 102,5
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 089,9 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 9 852,5* 69,9** 116,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,0** 106,8***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 5 687,4* 69,0** 100,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 97,8** 100,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 721,5* 91,1** 116,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,5** 111,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 165,1* 71,3** 151,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,3** 120,4***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

Banner
Banner

Digər xəbərlər