İqtisadiyyat

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət - AÇIQLANDI - RƏQƏMLƏR

Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət - AÇIQLANDI - RƏQƏMLƏR | FED.az
14:48 13 May 2020

FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini təqdim edir. 

Göstəricinin adı

2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki

2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə

Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə

 

Ümumi daxili məhsul, milyon manat

22 400,5

100,2

102,1

 

o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM

14 529,7

99,2

102,1

 

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat

2 249,7

99,3

101,2

 

Sənaye məhsulu, milyon manat

13 028,1

103,0

102,2

 

o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi

3 882,0

116,8

115,5

 

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat

3 903,5

99,5

91,9

 

o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna

2 096,8

87,2

102,7

 

ondan qeyri neft-qaz sənayesinə

289,7

73,7

83,3

 

Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat

1 415,3

103,8

103,9

 

o cümlədən: bitkiçilik

99,4

113,5

122,2

 

heyvandarlıq

1 315,9

103,2

102,9

 

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton

66,6

95,9

102,1

 

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin

509,8

81,1

101,4

 

İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat

690,2

108,4

111,7

 

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat

11 516,1

98,1

102,7

 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat

2 428,5

90,3

101,0

 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat

9 574,2

127,6

113,3

 

Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat

7 267,7

100,7

121,0

 

Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat

2 306,5

x

x

 

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat

17 145,7

101,3

104,5

 

Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat

1 722,0

100,5

103,6

 

Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat

8 251,7

99,0

108,9

 

Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat

15 637,4

119,8

112,0

 

o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər

1 386,8

89,0

91,1

 

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

744,5*

128,9**

108,5***

 

İstehlak qiymətlərinin indeksi

x

103,0

102,4

 

Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər

10 080,0

100,8

100,8

 

Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $

 

faktiki qiymətlərlə

6 695,3*

84,0**

115,5***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

84,2**

106,2***

 

o cümlədən: ixrac

 

faktiki qiymətlərlə

4 058,3*

83,8**

102,9***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

95,2**

102,9***

 

ondan qeyri neft-qaz ixracı

 

faktiki qiymətlərlə

429,0*

103,4**

114,7***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

94,8**

109,1***

 

idxal

 

faktiki qiymətlərlə

2 637,0*

84,3**

142,7***

 

müqayisəli qiymətlərlə

x

67,1**

113,4***

 
           

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,  
*** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

Banner
Banner

Digər xəbərlər