Banner

İnşaat və əmlak

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində - DƏYİŞİKLİK EDİLİB

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində - DƏYİŞİKLİK EDİLİB | FED.az
09:01 15 Okt 2019

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli, “Tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 17 noyabr tarixli 348 nömrəli, “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli, “Şəhərsalma fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 17 sentyabr tarixli 274 nömrəli, “Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 28 dekabr tarixli 460 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 2019-cu il 19 mart tarixli 597 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Fərmanda deyilir,

1. “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 4.2-ci bənddə “55.1-ci maddələrində” sözləri “55.1-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 4.7-1-ci bənddə “75.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 75.2-ci maddəsinin 

birinci cümləsində (birinci halda), 75.3-cü maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 75.4-cü maddəsinin birinci (birinci halda) və ikinci (birinci halda)” sözləri “75.1-ci, 75.2-ci və 75.3-cü maddələrinin birinci cümlələrində, 75.4-cü maddəsinin birinci və ikinci” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 noyabr tarixli 348 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Tikinti layihələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişiklər edilsin:

2.1. 3.2-ci və 3.3-cü bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “yerli icra hakimiyyəti orqanı” və “yerli icra hakimiyyəti orqanına” sözləri müvafiq olaraq “tikintiyə icazə verən orqan (qurum)” və “tikintiyə icazə verən orqana (quruma)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 4.1-ci bənddə “Sifarişçinin tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində təqdim etdiyi sənədlərin tamlığı Məcəllənin 75.2-ci maddəsinə uyğun olaraq təmin olunduqdan sonra yerli icra hakimiyyəti orqanı” sözləri “Tikinti layihəsinin şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğu barədə rəy müsbət olduğu təqdirdə, tikintiyə icazə verən orqan (qurum)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 4.5-ci, 4.8-ci və 5.2-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanına” sözləri “tikintiyə icazə verən müvafiq orqana (quruma)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 8.2-ci bənddə “Bu Qaydaların” sözləri “Tikinti layihələri, o cümlədən bu Qaydaların” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Bu bəndin tələbləri tikintiyə icazə icraatı çərçivəsindən kənar təqdim olunan tikinti layihələrinə də şamil edilir.”;

2.5. aşağıdakı məzmunda 8.3-cü bənd əlavə edilsin:

“8.3. Sifarişçi tərəfindən bu Qaydaların 4.2-ci və 4.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq təqdim 

olunmuş sənədlərin tamlığı təmin edildiyi halda ekspertiza müəssisəsi bu Qaydaların 4.6-cı bəndində nəzərdə tutulan müqavilənin bağlanılmasından imtina edə bilməz.”.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 31-1-ci hissəsinə “şöbə müdiri” sözlərindən sonra “, onun müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Bakı şəhərinin ərazisində aşkar edilmiş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə isə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi, onun müavinləri, şöbə müdiri, onun müavinləri, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi” sözləri əlavə edilsin.

4. “Şəhərsalma fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 17 sentyabr tarixli 274 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndi ləğv edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 460 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.1-ci bənddə “75.11-ci” sözləri “75.15-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 3.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.4. Tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində sənədlərin tamlığı təmin edilərək təqdim olunduğu gündən etibarən, tikintiyə icazə verən orqan Məcəllənin 75.5.1-ci maddəsinə əsasən tikinti layihəsinin şəhərsalma sənədlərinə (qüvvədə olan müfəssəl plana, belə plan olmadıqda və ya onun müddəti bitdikdə, tikintiyə icazə verilməsinin mümkünlüyünün Məcəllənin 11-ci maddəsinə, o cümlədən ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl qaydalara və yaşayış məntəqələrində yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas şərtlərinə) 

uyğun olub-olmaması barədə rəy verilməsini təmin edir. Bu zaman Komitə Məcəllənin 75.7-ci maddəsinə uyğun olaraq 5 (beş) iş günü müddətində rəy bildirməlidir. Tikintiyə icazəni yerli icra hakimiyyəti orqanının verdiyi hallarda, Komitə icazə verən orqanın sorğusu əsasında rəy bildirir. Tikinti layihəsinin şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğuna dair rəydə layihənin şəhərsalma sənədlərinə uyğun olub-olmaması göstərilməlidir. Tikintiyə icazəni yerli icra hakimiyyəti orqanının verdiyi hallarda, Komitə bu müddət ərzində rəy bildirmədikdə, yerli icra hakimiyyəti iradların olmaması prezumpsiyasından çıxış edir və tikinti layihəsi şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğu baxımından razılaşdırılmış hesab olunur.”;

5.3. 3.5-ci bənddə “uyğunluğu” sözü “uyğun olması” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.4. 3.5.1-ci yarımbənddə “75.4-cü maddəsinə” sözləri “75.5.2-ci və 75.7-ci maddələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.5. 4.2.2-ci yarımbənddə “75.7-ci” sözləri “75.11-ci” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 mart tarixli 597 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 3, maddə 437) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə”nin 1.1-ci bəndində “icra hakimiyyəti orqanıdır” sözləri “, Komitənin strukturuna daxil olan qurumdur” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 oktyabr 2019-cu il.

 

Banner
Banner

Digər xəbərlər

Banner