Biznes

Şirkətlərdən və fiziki şəxslərdən daha çox vergi yığılması planı - SİYAHI

Şirkətlərdən və fiziki şəxslərdən daha çox vergi yığılması planı - SİYAHI | FED.az
09:08 23 Okt 2019

Gələn il Azərbaycandakı biznesdən daha çox məbləğlərdə əlavə dəyər, fiziki şəxslərin gəlir, aksiz və sadələşdirilmiş vergilər toplanması nəzərdə tutulur. Təkcə bu 4 növ üzrə proqnoz 726 milyon manat artırılır. Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumları üzrə artırılan planları da nəzərə aldıqda məbləğ 1 milyard 100 milyon manatı aşır. 

FED.az məlumat verir ki,  2020-ci ildə dövlət büdcəsinə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə ayrı-ayrı gəlir növləri üzrə daxilolmalar aşağıdakı kimi proqnozlaşdırılır:

Eləcə də bax: Vergilər Nazirliyi üçün yeni təklif – SİYAHI AÇIQLANSIN

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmalar 1 milyard 175 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 295 milyon manat və ya 33,5 faiz çoxdur.

“Artıma səbəb minimum əməkhaqqının və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı vergi bazasının genişlənməsi ilə bağlı olmuşdur”, - Təqdimatda deyilir.

Hüquqi  şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar 2 milyard 656,5 milyon manat nəzərdə tutulur. Həmin məbləğin 62,6 faizi və ya 1 milyard 662,5 milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 37,4 faizi və ya 994,0 milyon manatı neft sektorunun payına düşür.  Növbəti ildə qeyri-neft sektoru üzrə mənfəət vergisi cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 145,1 milyon manat və ya 9,6 faiz çox nəzərdə tutulur. Artımın səbəbi qeyri-neft ÜDM-in artımı ilə bağlı olmuşdur. 

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) üzrə daxilolmalar 2 milyard 30  milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 226  milyon manat və ya 12,5 faiz çoxdur. Əlavə dəyər vergisi üzrə daxilolmaların 82,7 faizi və ya 1 milyard 679  milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 17,3 faizi və ya 351  milyon manatı neft sektorunun payına düşür. 2019-cu ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə neft sektoru üzrə ƏDV eyni səviyyədə, qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV 226 milyon manat və ya 15,6 faiz çox proqnozlaşdırılır.

“Qeyri-neft sektoru üzrə ƏDV-in artımının əsas səbəbi qeyri-neft ÜDM-in artımı, habelə sosial sahədə aparılan əməkhaqqı islahatlarının istehlaka təsirinin nəzərə alınması ilə bağlı olmuşdur”.  

Sadələşdirilmiş vergi üzrə daxilolmalar 380 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozuna nisbətən 58  milyon manat və ya 18 faiz çoxdur. Artımın səbəbi qeyri-neft ÜDM-in artımı, habelə sosial sahədə aparılan əmək haqqı islahatlarının istehlaka təsirinin nəzərə alınması ilə bağlı olmuşdur.

Aksiz vergisi üzrə daxilolmalar 749  milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 147 milyon manat və ya 24,4 faiz çoxdur. Həmin məbləğin 57,9 faizi və ya 434 milyon manatı neft sektorunun, 42,1 faizi və ya 315 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşür. Qeyri-neft sektoru üzrə aksiz vergisi 2019-cu ilin proqnozu ilə müqayisədə 3,2 dəfə və ya 215 milyon manat çox proqnozlaşdırılır. 

“Qeyri-neft sektoru üzrə aksiz vergisində artım aksizli malların satış qiymətində aksiz dərəcələrinin xüsusi çəkisinin və ölkə daxilində aksizli malların istehsal həcmlərinin artmasının proqnozlarda nəzərə alınması hesabına olmuşdur. Neft sektoru üzrə aksiz vergisinin cari ilə nisbətən az proqnozlaşdırılmasının əsas səbəbi neft məhullarının çeşidləri üzrə istehsal həcmlərinin dəyişməsinin nəzərə alınmasıdır”,- Təqdimatda bildirilir. 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə daxilolmalar 211  milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə eyni səviyyədədir. Həmin məbləğin 68,7 faizi və ya 145 milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 31,3 faizi və ya 66,0 milyon manatı neft sektorunun payına düşür.

Mədən vergisi üzrə daxilolmalar 134,5 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozu ilə müqayisədə 1,5 milyon manat və ya 1,1 faiz çoxdur. Həmin məbləğin 96,7 faizi və ya 130 milyon manatı neft sektorunun, 3,3 faizi və ya 4,5 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşür. Neft sektoru üzrə mədən vergisi növbəti il üzrə Dövlət Neft Şirkətinin özünün istismar etdiyi yataqlardan əldə olunan neft və təbii qazın hasilat həcmləri nəzərə alınmaqla proqnozlaşdırılmışdır. 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə daxilomalar 45 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozu ilə eyni səviyyədədir. Həmin məbləğin 66,7 faizi və ya 30 milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 33,3 faizi və ya 15 milyon manatı neft sektorunun payına düşür. Dövlət rüsumu üzrə daxilolmalar 190 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozu ilə eyni səviyyədədir. 

Yol vergisi üzrə daxilolmalar 76 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 2019-cu ilin proqnozu ilə müqayisədə 6 milyon manat və ya 7,3 faiz azdır. Azalmanın əsas səbəbi Azərbaycan Respublikasının 2019-2021-ci illər üzrə təsdiq edilmiş yanacaq-enerji balansının proqnoz göstəricilərində ölkə daxilində istehsal olunan və daxili istehlaka yönəldilən avtomobil benzinin istehsal həcminin cari illə müqayisədə az proqnozlaşdırılmasının nəzərə alınması olmuşdur.

Marja

Digər xəbərlər