Biznes

Səhiyyə Nazirliyi - Tender elanı

Səhiyyə Nazirliyi - Tender elanı | FED.az
14:07 6 Aprel 2018

Tender 2 Lot üzrə keçirilir.

Lot -1. Maştağa qəsəbəsində 7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının ərazisində yeni korpusun tikintisi.

Lot-2. Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsində xəstəxana binasının təmiri işlərinin satınalınması. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən hüquqi şəxslər aşağıdakı zəruri sənədlərə malik olmalıdırlar:

- Tikint- quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi barədə lisenziya;

- müəssisənin maddi- texniki bazası və kadr potensialı barədə təsdiq edilmiş məlumat;

- səhiyyə obyektlərinin təmir- tikintisi sahəsində ən azı 3 il olmaqla iş təcrübəsi və maliyyə dövriyyəsi (10,0 milyon manatdan az olmamaq şərtilə) haqqında təsdiq edilmiş sənədləri olan müəssisələrə üstünlük veriləcəkdir.

İştirakçılar hər lot üçün 600,0 (altı yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra tender sənədlərini Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, M.Mirqasımov küçəsi, 1a, tel 565-12-41) ala bilərlər;

Eləcə də bax : Şahdağ Turizm Mərkəzi QSC - Tender elanı
Eləcə də bax : Maliyyə Nazirliyi - Kotirovka sorğusu

Rekvizitlər:

B1. Benefisiar (alan) bank/ Beneficiary Bank

Adı/Name DXA

Kodu/Code 210005

VÖEN/INT 1401555071

Müxbir hesab/

Corr.Acc. AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T./S.W.I.F.T.CTREAZ22

B2. Alan müştəri/ Beneficiary

Adı/Name AR Səhiyyə Nazirliyi

Hesab :/Account № AZ81CTRE00000000000002128201

VÖEN/INT 1400049171

Fond 7,maddə 142340

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır. İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini əsas şərtlər toplusunun tələblərinə üyğun olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq, ikiqat bağlı zərfdə 4 may 2018-ci il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan tender təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq, zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender təklifləri və zərflərin bağlanan hissəsi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənməlidir. Zərflərin üzərinə əsli və surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri də zərfdə 26 aprel 2018-ci il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tender iştirakçısının cari maliyyə vəziyyətinin yaxşı olduğunu və gələcəkdə davamlı olaraq mənfəətli olduğunu nümayiş etdirən sənədlər və auditdən keçirilmiş balans vərəqələri və ya sifarişçini qane edəcək digər maliyyə hesabatları (ən azından tender iştirakçısının ümumi kapitalı ilə ümumi öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq müsbət olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə dair borcunun olub-olmaması haqqında müvafiq arayış;

Göstərilən sənədlər tələb olunan qaydada hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş vaxtda tender komissiyasına təqdim olunarsa, həmin iştirakçılar iddiaçı kimi qeydə alınacaqlar.

Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə qalmalıdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 4 may 2018-ci il saat 17.00-dır.

Təklif zərflərinin açılışı 7 may 2018-ci il saat 15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Digər xəbərlər

Banner