Birja

Qiymətli kağızlar bazarı 2,5 dəfə geriləyib - RƏQƏMLƏR

Qiymətli kağızlar bazarı 2,5 dəfə geriləyib - RƏQƏMLƏR | FED.az
11:22 6 Mart 2020

Bakı Fond Birjasında 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 1,095,765,094 manat təşkil etmişdir. 2019-cu ilin analoji dövrü üzrə əməliyyatların həcmi 2,726,498,017  olmuşdur.

FED.az məlumat verir ki, nəticə olaraq, 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə  dövlət qiymətli kağızların (Mərkəzi Bank və Maliyyə Nazirliyi) ilkin bazarında yerləşdirmələrin həcmində ötən ilə nəzərən azalma müşahidə olumasına baxmayaraq, ümumi təkrar bazar üzrə ticarət həcmində 174%, repo əməliyyatları üzrə isə 278% böyümə qeydə alınmışdır.

2020-ci ilin fevral ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası  3,828,174,818.02 manat təşkil etmişdir.

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

29.02.2020-ci il tarixinə

28.02.2019-cu il tarixinə

 Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

450,206,522

183

2,605,082,877

321

1.1. İlkin bazar

351,352,446

104

2,479,078,739

240

Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi)

95,865,527

57

93,150,255

44

ARMB* qiymətli kağızları

255,486,919

47

2,385,928,484

196

1.2. Təkrar bazar

98,854,076

79

126,004,137

81

Dövlət istiqrazları

60,710,591

74

57,482,182

69

ARMB qiymətli kağızları

38,143,485

5

68,521,955

12

2. Korporativ qiymətli kağızlar

404,353,297

466

57,629,267

409

2.1. İlkin bazar

-

-

300,000

2

2.1.1. Səhmlər

-

-

300,000

2

2.1.2. İstiqrazlar

-

-

0

-

-  İpoteka istiqrazları

-

0

0

0

-  Digər istiqrazlar

-

0

0

0

2.2. Təkrar bazar

404,353,297

466

57,329,267

407

2.2.1. Səhmlər

6,415,785

370

121,407

298

2.2.2. İstiqrazlar

397,937,512

96

57,207,860

109

-  İpoteka istiqrazları

392,270,635

17

45,217,409

2

-  Digər istiqrazlar

5,666,877

79

11,990,451

107

3. Repo əməliyyatları

241,205,275

134

63,785,873

50

Dövlət istiqrazları üzrə

212,180,021

118

61,440,921

47

ARMB qiymətli kağızları üzrə

3,000,015

1

0

-

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

26,025,239

15

2,344,952

3

Cəmi (1+2+3)

1,095,765,094

783

2,726,498,017

780

  -  o cümlədən: ilkin bazar   

351,352,446

104

2,479,378,739

242

  -  o cümlədən: təkrar bazar

503,207,373

545

183,333,404

488

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı                             

Banner

Digər xəbərlər