Birja

Dövlət qiymətli kağızların təkrar bazarında ticarət həcmi - 274% BÖYÜYÜB

Dövlət qiymətli kağızların təkrar bazarında ticarət həcmi - 274% BÖYÜYÜB | FED.az
11:13 19 Noy 2019

Bakı Fond Birjasında 2019-cu ilin ilk on ayı ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 12,138,920,065 manat təşkil edib. 2018-ci ilin analoji dövrü üzrə əməliyyatların həcmi 12,356,590,677 olub.

FED.az xəbər verir ki, 2019-cu ilin ilk 10 ayında  dövlət qiymətli kağızların ilkin bazarında yerləşdirmələrin həcmində ötən ilə nəzərən azalma müşahidə olumasına baxmayaraq, dövlət qiymətli kağızların təkrar bazarında ticarət həcmi 274%, korporativ qiymətli kağızlar bazarında 24% və repo əməliyyatlarında isə 76% böyümə qeydə alınıb.

2019-cu ilin oktyabr ayına Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası  3,379,167,202.20  manat təşkil edib. 

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

30.10.2019-cu il tarixinə

30.10.2018-ci il tarixinə

 Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

10,285,445,047

1,834

11,089,378,286

1,447

1.1. İlkin bazar

9,549,857,674

1,343

10,892,627,195

1,191

Dövlət istiqrazları

575,670,955

313

729,866,823

243

ARMB* qiymətli kağızları

8,974,186,719

1,030

10,162,760,371

948

1.2. Təkrar bazar

735,587,373

491

196,751,092

256

Dövlət istiqrazları

473,101,131

436

174,332,616

246

ARMB qiymətli kağızları

262,486,242

55

22,418,475

10

2. Korporativ qiymətli kağızlar

884,712,242

2,094

715,782,759

2,431

2.1. İlkin bazar

145,480,369

48

284,507,915

112

2.1.1. Səhmlər

300,000

2

99,400,000

64

2.1.2. İstiqrazlar

145,180,369

46

185,107,915

48

-  İpoteka istiqrazları

130,792,580

20

175,557,915

31

-  Digər istiqrazlar

14,387,789

26

9,550,000

17

2.2. Təkrar bazar

739,231,873

2,046

431,274,844

2,319

2.2.1. Səhmlər

1,867,969

1,578

42,606,062

1,528

2.2.2. İstiqrazlar

737,363,904

468

388,668,782

791

-  İpoteka istiqrazları

700,901,815

36

305,193,109

41

-  Digər istiqrazlar

36,462,089

432

83,475,672

750

3. Repo əməliyyatları

968,762,776

500

551,429,631

302

Dövlət istiqrazları üzrə

594,050,016

433

343,772,153

250

ARMB qiymətli kağızları üzrə

367,554,870

54

180,056,042

19

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

7,157,891

13

27,601,436

33

Cəmi (1+2+3)

12,138,920,065

4,428

12,356,590,677

4,180

  -  o cümlədən: ilkin bazar   

9,695,338,043

1,391

11,177,135,110

1,303

  -  o cümlədən: təkrar bazar

1,474,819,246

2,537

628,025,935

2,575

Digər xəbərlər

Banner