Birja

Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi - ARTIB

Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi - ARTIB | FED.az
11:12 7 Okt 2019

Bakı Fond Birjasında 2019-cu ilin ilk doqquz ayı ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 11,007,996 milyon manat təşkil etmişdir. 2018-ci ilin analoji dövrü üzrə əməliyyatların həcmi 10,850,725, milyon  olmuşdur.  Nəticə olaraq, 2019-cu ilin ilk 9 ayı ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmində ötən ilin ilk 9 ayına nəzərən 1.45% artım qeydə alınmışdır.

2019-cu ilin sentyabr ayına Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 3,380,096,669 manat təşkil etmişdir. Ümumilikdə Birjanın kapitalizasiyası keçən aya nisbətən 0.19% artmışdır.     

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

30.09.2019-cu il tarixinə

30.09.2018-ci il tarixinə

 Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

9,315,330,154

1,604

9,641,826,124

1,271

1.1. İlkin bazar

8,667,013,446

1,184

9,470,064,796

1,046

Dövlət istiqrazları

527,022,148

277

649,008,224.02

229

ARMB* qiymətli kağızları

8,139,991,298

907

8,821,056,572

817

1.2. Təkrar bazar

648,316,708

420

171,761,328

225

Dövlət istiqrazları

424,716,048

374

159,311,364

219

ARMB qiymətli kağızları

223,600,660

46

12,449,964

6

2. Korporativ qiymətli kağızlar

849,747,636

1,871

663,312,979

2,142

2.1. İlkin bazar

125,323,703

46

262,434,581

105

2.1.1. Səhmlər

300,000

2

99,400,000

64

2.1.2. İstiqrazlar

125,023,703

44

163,034,581

41

-  İpoteka istiqrazları

110,635,914

18

155,484,581

25

-  Digər istiqrazlar

14,387,789

26

7,550,000

16

2.2. Təkrar bazar

724,423,933

1,825

400,878,398

2,037

2.2.1. Səhmlər

1,703,839

1,418

42,572,341

1,334

2.2.2. İstiqrazlar

722,720,094

407

358,306,057

703

-  İpoteka istiqrazları

689,373,110

32

279,023,318

34

-  Digər istiqrazlar

33,346,984

375

79,282,739

669

3. Repo əməliyyatları

842,917,931

424

545,585,794

298

Dövlət istiqrazları üzrə

490,375,194

364

337,928,316

246

ARMB qiymətli kağızları üzrə

345,569,291

49

180,056,042

19

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

6,973,446

11

27,601,436

33

Cəmi (1+2+3)

11,007,995,721

3,899

10,850,724,897

3,711

  -  o cümlədən: ilkin bazar   

8,792,337,149

1,230

9,732,499,377

1,151

  -  o cümlədən: təkrar bazar

1,372,740,641

2,245

572,639,726

2,262

Digər xəbərlər