Birja

Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 14,4%artıb - DÖVLƏT KAĞIZLARI HESABINA

Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 14,4%artıb - DÖVLƏT KAĞIZLARI HESABINA | FED.az
13:56 20 Avq 2019

Bakı Fond Birjası 2019-cu ilin ilk yeddi ayının nəticələrini açıqlayıb.
Birjadan FED.az-a verilən məlumata görə, bu dövrdə BFB-da keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 8 milyard 682 milyon 804,1 min manat olub. Bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqaysədə təqriğğən 1 milyard manat və ya 14.4% artıqdır.
2019-cu ilin iyul ayına Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 3 371 984 427 manat təşkil edib. 2018-ci ilin analoji dövrü üzrə BFB-nin kapitalizasiyası 3 300 720 666 manat olmuşdur. Ümumilikdə Birjanın kapitalizasıyası qeyd olunan dövr ərzində 2.2% artmışdır.    
 
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

30.07.2019-cu il tarixinə

30.07.2018-ci il tarixinə

Əqdlərin həcmi (manatla)

Əqdlərin sayı

Əqdlərin həcmi (manatla)

Əqdlərin sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

7,585,217,194.86

1,241

6,577,612,770.36

919

1.1. İlkin bazar

7,155,999,102.04

912

6,474,349,476.85

767

Dövlət istiqrazları

408,958,092.23

204

453,162,160.16

192

ARMB qiymətli kağızları

6,747,041,009.81

708

6,021,187,316.69

575

1.2. Təkrar bazar

429,218,092.82

329

103,263,293.51

152

Dövlət istiqrazları

221,214,255.06

289

103,263,293.51

152

ARMB qiymətli kağızları

208,003,837.76

40

0

0

2. Korporativ qiymətli kağızlar

406,063,089.28

1,372

507,903,514.57

1,571

2.1. İlkin bazar

64,756,747.10

23

180,646,247.46

33

2.1.1. Səhmlər

300,000.00

2

60,200,000.00

3

2.1.2. İstiqrazlar

64,456,747.10

21

120,446,247.46

30

        -  İpoteka istiqrazları

60,456,747.10

11

115,446,247.46

19

      -  Digər istiqrazlar

4,000,000.00

10

5,000,000.00

11

2.2. Təkrar bazar

341,306,342.18

1,349

327,257,267.11

1,538

2.2.1. Səhmlər

1,174,596.76

1,014

42,401,914.03

974

2.2.2. İstiqrazlar

340,131,745.42

335

284,855,353.08

564

      -  İpoteka istiqrazları

312,248,603.45

18

213,170,442.28

28

      -  Digər istiqrazlar

27,883,141.97

317

71,684,910.80

536

3. Repo əməliyyatları

691,523,887.51

327

502,958,827.09

261

Dövlət istiqrazları üzrə

346,235,692.81

271

   295,501,389.65

210

ARMB qiymətli kağızları üzrə

338,329,325.36

47

   179,856,001.43

18

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

6,958,869.34

9

27,601,436.01

33

Cəmi (1+2+3)

8,682,804,171.65

2,940

7,588,475,112

2,751

  -  o cümlədən: ilkin bazar   

7,220,755,849

935

6,654,995,724

800

  -  o cümlədən: təkrar bazar

770,524,435

1,678

430,520,561

1,690

                                 
Anlayışlar:
Dövlət – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Digər xəbərlər

Banner