Bank

“Bank Avrasiya”nın xalis mənfəəti - 4 Dəfədən Çox Azalıb

“Bank Avrasiya”nın xalis mənfəəti - 4 Dəfədən Çox Azalıb | FED.az
02:01 28 Yan 2021

Ötən il “Bank Avrasiya”nın faiz gəlirləri 10 milyon 957 min manat (1,1% azalma), faiz xərcləri 1 milyon 946 min manat (19% azalma) təşkil edib.

FED.az Bankın hesabatına istinadən xəbər verir ki, bankın kreditlərdən əldə etdiyi faiz gəliri 9 milyon 376 min manat (20,6% artım), qiymətli kağızlardan qazancı isə 992 min manat (2,5 dəfə azalma) təşkil edib. 

Ötən il «Bank Avrasiya»nın depozitlər üzrə ödədiyi faizlər 36% azalaraq 662 min manata düşüb.

Nəticədə bankın xalisə faiz gəliri 9 milyon 11 min manat olub (4% artıb).

Bankın qeyri-faiz gəlirləri isə 16,3% azalaraq 1 514 min manata enib. 2020-ci ildə «Bank Avrasiya»da haq və komissiya gəlirləri də 16%-ə yaxın azalaraq 1 milyon 147 min manata enib.

Ötən il bankın qeyri-faiz xərcləri 200 min manat azalaraq 4 milyon 977 min manat enib. Amma bank işçiləri bunu hiss etməyiblər – 2020-ci ildə «Bank Avrasiya»da əmək haqları 100 min manat və ya 5%-dən çox artaraq 2 163 min manata çatıb.

Azalmia digər xərclərin hesabına olub – təqribən 400 min manat.

Nəticədə bank ili 5 milyon 548 min manat əməliyyat mənfəəti ilə tamamlayıb. Ötən il bu göstərici 5,28 milyon manat olmuşdu.

Bank əməliyyyat mənfəətinin 4 milyon manata yaxın hissəsini mümkün zərərlərdən ehtiyatlara ayırıb. Nəticədə vergiyə qədərki mənfəət 1 milyon 555 min manat, 321 min manat vergi ödənişindən sonra isə xalis mənfəət 1 milyon 226 min manat olub.

Bu ötən illə müqayisədə 4 dəfə azdır, hərçənd qeyd etmək lazımdır ki, ötən il belə yüksək mənfəət mümkün zərərlər üzrə ayrılmış ehtiyatların geri çəkilməsi ilə mümkün olmuşdu.

  Bu il yanvarın 1-nə “Bank Avrasiya”nın aktivləri 159,704 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6,3% azdır. Bunun 97,99 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. 2020-ci ildə Bankın kredit portfeli 0,7% böyüyüb. Kredit portfelinin böyüməsi istehlak kreditlərinin iki dəfədən çox artaraq 3,5 milyondan 7,5 milyon manata çatması ilə bağlıdır.

Hesabat dövründə “Bank Avrasiya”nın öhdəlikləri 12,1% azalaraq 88,556 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 18,2% azalaraq 44,028 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 2,1% artaraq 71,148 milyon manata çatıb.

Xatırladaq ki, "Bank Avrasiya" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 50 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 37,5%-i "Euro Standard" MMC-yə ("Xalq Bank" ASC-nin 33,85%-lik, "Xalq Sığorta" ASC-nin 50%-lik səhmdarı), 37,5%-i "PMD Qrup" MMC-yə, 25%-i isə "Azbizneskom" MMC-yə məxsusdur.

Məfəət və zərər haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020

Yenilənmə tarixi:   27.01.2021

Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
1 Faiz gəlirləri: 10957.04 11079.63
1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər 9375.59 7773.03
1.2 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri 255.47 157.57
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri: 181.59 540
1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri 991.76 2469.15
1.5 Digər faiz gəlirləri 152.63 139.88
2 Faiz xərcləri: 1945.81 2410.55
2.1 Depozitlər üzrə faizlər 662.45 1035.77
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri 0 0
2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər 1281.36 1339.63
2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər 2 35.15
2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər 0 0
2.6 Digər faiz xərcləri 0 0
3 Xalis faiz gəliri(zərəri) 9011.23 8669.08
4 Qeyri-faiz gəlirləri: 1513.86 1808.99
4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri 1147.53 1363.54
4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla 324.92 322.78
4.3 Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər 0 0
4.4 Digər gəlirlər 41.41 122.67
5 Qeyri-faiz xərcləri: 4977.06 5197.28
5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər 2163.43 2058.63
5.2 Ümumi və inzibati xərclər 540.26 489.55
5.3 Amortizasiya xərcləri 642.12 624.52
5.4 Digər xərclər 1631.25 2024.58
6 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar) 3992.29 -1432.38
7 Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər) 1555.74 6713.16
8 Mənfəət vergisi 331.2 1356.38
9 Dövr üzrə xalis mənfəət 1226.08

5356.77

 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Hesabatlılıq dövrü: 31.12.2020

Yenilənmə tarixi:   27.01.2021

Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
1 Aktivlər: 159703.73 170441.09
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait 31817.61 32353.11
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları 13586.6 28617.75
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər 2908.89 3275.64
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər 4558.5 984.12
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər 112616.33 109250.45
1.5.1 a) istehlak kreditləri 7496.05 3470.65
1.5.2 b) biznes kreditləri 64017.29 63130.85
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri 41102.99 42648.94
1.5.4 d) digər kreditlər 0 0
1.5.5 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat 14626.81 11975.83
1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 97989.52 97274.62
1.6 Əmlak və avadanlıqlar 5661.8 5816.96
1.7 Qeyri-maddi aktivlər 304.6 255.95
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri 45.09 25.51
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat 148.33 34.62
1.10 Digər aktivlər 2979.44 1872.05
2 Öhdəliklər: 88556.13 100724.12
2.1 Depozitlər 44028.1 53821.51
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri 35575.37 38984.45
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri 8452.72 14837.06
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər 0 0
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 43567.41 45789.36
2.4 Borc qiymətli kağızları 0 0
2.5 Cari vergi öhdəlikləri 83.43 284.99
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 0 0
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri 0 0
2.8 Digər öhdəliklər 877.19 828.26
3 Kapital: 71147.6 69716.97
3.1 Səhmdar kapitalı 50000 50000
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər) 0 0
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət 19241.12 18015.04
3.4 Ümumi ehtiyatlar: 1906.48 1701.93
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 1669.38 1416.81
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar 0 0
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar 237.1 285.12
4 Cəmi öhdəliklər və kapital 159703.73 170441.09

 

Banner

Digər xəbərlər