Bank

"AFB Bank"ın vəziyyəti məlum oldu - HESABAT

"AFB Bank"ın vəziyyəti məlum oldu - HESABAT | FED.az
08:43 29 Aprel 2020

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “AFB” bank 2020-ci ilin 1-ci rübünü mənfəətlə başa vurub.

Eləcə də bax: Banklar 2020-ci ilin I rübünü belə başa vurdular - MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR - SİYAHI - YENİLƏNİR

FED.az xəbər verir ki, bankın faiz gəlirləri 7 milyon 213 min manat (illik 1,9% və ya 143 min manat azalma), faiz xərcləri 449 min manat (illik 20% və ya 112 min manat azalma) olub.

Xalis faiz gəliri 6 milyon 765 min manat olub. Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,5% və ya 31 min manat azalıb.

Bankın qeyri-faiz gəlirləri 2 milyon 352 min manat (illik 0,9% və ya 21,7 min manat artım), qeyri-faiz xərcləri 4 milyon 457 min manat (illik 8,7% və ya 425 min manat azalma) olub.

“AFB” bankın bu ilin ilk rübündə əməliyyat gəliri 4 milyon 660 min manat olub. Bank mümkün zərərlər üçün 2 milyon 107 min manat ayırmalar etdikdən sonra 2020-ci ilin 1-ci rübünü 2 milyon 553 min manat ilə başa vurub. Bankın mənfəəti ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23 dəfə artıb.

Xatırladaq ki, bank mümkün zərərlər üçün 4 milyon 133 min manat ayırma etdiyi üçün ötən ili 111 min manat mənfəətlə başa vurmuşdu.

“AFB” bankın cəmi aktivləri ötən ilin son rübünə görə 0,5% və ya 2 milyon 752 min manat artaraq 577 milyon 459 min, cəmi öhdəlikləri 21 min manat artaraq 494 min 268 manat, cəmi kapitalı 3,4% və ya 2 milyon 731 min manat artaraq 83 milyon 190 min olub.

Qeyd edək ki, bankın ötən ilin son rübündə cəmi aktivləri 574 milyon 707 min manat, cəmi öhdəlikləri 494 milyon 247 min manat, cəmi kapitalı 80 milyon 459 min manat olub.

Bankın kredit portfeli 20% və ya 73 milyon 239 min manat artaraq 439 milyon 109 min manat olub. Ötən ilin son rübündə bu göstərici 365 milyon 870 min manat olub.

Bankın depozit portfelində də artım olub. 2020-ci ilin ilk rübündə bankın depozit portfeli 0,5% və ya 1 milyon 942 min manat artaraq 381 milyon 368 min manat olub. Bu göstərici ötən ilin son rübündə 379 milyon 425 min manat olub.

I RUB 2020

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

     

min manatla

   

Hesabat dövrü

Ötən ilin sonu

1

Aktivlər:

577,458.90

574,706.79

1.1

Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait:

64,710.08

75,342.97

1.2

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları

26,960.52

125,303.77

1.3

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər

40,800.00

3,364.49

1.4

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər

-

-

1.5

Müştərilərə verilmiş kreditlər

439,109.34

365,870.00

1.5.1

a) istehlak kreditləri

39,754.82

33,662.97

1.5.2

b) biznes kreditləri

359,056.33

291,315.80

1.5.3

c) daşınmaz əmlak kreditləri

40,298.19

40,891.23

1.5.4

d) digər kreditlər

-

-

1.5.5

(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)

(43,857.42)

(43,593.05)

1.5.6

Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)

395,251.92

322,276.95

1.6

Əmlak və avadanlıqlar

30,919.46

31,301.49

1.7

Qeyri-maddi aktivlər

1,307.54

1,306.23

1.8

Təxirə salınmış vergi aktivləri

-

-

1.9

Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

-

-

1.10

Digər aktivlər

17,509.38

15,810.89

2

Öhdəliklər:

494,268.55

494,247.75

2.1

Depozitlər

381,367.69

379,425.44

2.1.1

a) fiziki şəxslərin depozitləri

35,690.58

34,499.86

2.1.2

b) hüquqi şəxslərin depozitləri

345,677.12

344,925.57

2.2

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

325.66

325.66

2.3

Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

105,688.34

109,360.51

2.4

Borc qiymətli kağızları

-

-

2.5

Cari vergi öhdəlikləri

-

-

2.6

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

-

-

2.7

Subordinasiya borc öhdəlikləri

-

-

2.8

Digər öhdəliklər

6,886.85

5,136.14

3

Kapital:

83,190.35

80,459.03

3.1

Səhmdar kapitalı

70,393.46

70,393.46

3.2

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)

-

-

3.3

Bölüşdürülməmiş mənfəət

11,348.56

8,795.52

3.4

Ümumi ehtiyatlar:

1,448.34

1,270.06

3.4.1

a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

1,322.08

1,154.43

3.4.2

b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar

-

-

3.4.3

c) digər ümumi ehtiyatlar

126.26

115.63

4

Cəmi öhdəliklər və kapital

577,458.90

574,706.79

 

I RUB 2020

Məfəət və zərər haqqında hesabat

     

min manatla

   

Cari dövr

Keçən ilin müvafiq dövrü

1

Faiz gəlirləri:

7,213.79

7,356.89

1.1

Müştərilərə verilmiş kreditlər

6,051.68

4,946.29

1.2

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri

-

-

1.3

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri

192.94

528.04

1.4

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri

923.90

1,864.37

1.5

Digər faiz gəlirləri

45.27

18.18

2

Faiz xərcləri:

448.90

560.92

2.1

Depozitlər üzrə faizlər

94.47

186.18

2.2

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri

0.08

-

2.3

Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər

354.35

374.74

2.4

Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər

-

-

2.5

Qiymətli kağızlar üzrə faizlər

-

-

2.6

Digər faiz xərcləri

-

-

3

Xalis faiz gəliri(zərəri)

6,764.89

6,795.97

4

Qeyri-faiz gəlirləri:

2,351.69

2,329.93

4.1

Alınan haqq və kommisiya gəliri

1,557.25

1,747.02

4.2

Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla

731.33

516.05

4.3

Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər

11.94

-

4.4

Digər gəlirlər

51.17

66.85

5

Qeyri-faiz xərcləri:

4,456.93

4,882.02

5.1

Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər

2,045.27

1,968.62

5.2

Ümumi və inzibati xərclər

1,150.03

1,421.19

5.3

Amortizasiya xərcləri

472.04

281.52

5.4

Digər xərclər

789.58

1,210.70

6

(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)

(2,106.60)

(4,133.23)

7

Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)

2,553.04

110.65

8

Mənfəət vergisi

-

-

9

Dövr üzrə xalis mənfəət

2,553.04

110.65

 

 

 

Digər xəbərlər