Aqrar

Torpaq sahəsindən istifadə ilə bağlı - YENİ QƏRAR

Torpaq sahəsindən istifadə ilə bağlı - YENİ QƏRAR | FED.az
10:35 1 Dek 2018

Nazirlər Kabineti “Torpaq sahəsindən istifadənin iqtisadi əsaslandırılmasının Forması”nı təsdiq edib.

FED.az-ın məlumatına görə, bu qərar “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanunun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 11 iyun tarixli 138 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə verilib.

Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 30 noyabr tarixli 512 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

Torpaq sahəsindən istifadənin iqtisadi əsaslandırılmasının

(icarəyə götürülməsi nəzərdə tutulan dövlət mülkiyyətində

olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi barədə)

 

F O R M A S I

 

1. İqtisadi əsaslandırılmanı təqdim edən subyekt barədə məlumat

 

1.1. Hüquqi statusu (fiziki və ya hüquqi şəxs) __________________

 

1.1.1. hüquqi şəxsin tam adı, hüquqi və faktiki ünvanı, əlaqə vasitəsi

______________________________________________________

 

1.1.2. fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, əlaqə vasitəsi ______________________________________________________

 

1.2. Nəzərdə tutulan təsərrüfat fəaliyyəti üzrə mövcud maddi və texniki imkanları _________________________________________

 

2. İcarəyə götürülməsi nəzərdə tutulan dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi barədə məlumat

 

2.1. Torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazi (inzibati ərazi vahidi)________ ______________________________________________________

 

 

2.2. Kənd təsərrüfatı yeri (uqodiya) __________________________

 

2.3. Torpaq sahəsinin ölçüsü (hektar) ________________________

2.4. İcarə müddəti (il)_____________________________________

2.5. Torpaq sahəsinin faktiki istifadə vəziyyəti (istifadəsiz və ya qanuni istifadədə olması)__________________________________

2.6. Otlaq (örüş) sahəsinin tutumunun heyvanların baş sayına uyğunluğu  _____________________________________________

2.7. Torpaq sahəsinin su ilə təmin olunma vəziyyəti _____________

______________________________________________________

2.8. Otlaq sahəsində yerləşən müvafiq tikili və obyektlərin adı, sayı və mövcud istifadəyə yararlılıq vəziyyəti _____________________

______________________________________________________

 

2.9. Kənd təsərrüfatının səmərəli təşkil edilməsi üçün quraşdırılacaq vacib kommunikasiyalar, müvəqqəti tikililər və qurğular __________

______________________________________________________

 

3. Təsərrüfat fəaliyyətinin istiqamətləri barədə məlumat

 

3.1. Bitkiçilik ____________________________________________

3.1.1. yetişdirilməsi nəzərdə tutulan kənd təsərrüfatı məhsulları____

______________________________________________________

 

3.2. Heyvandarlıq _______________________________________

3.2.1. istehsal olunması nəzərdə tutulan heyvandarlıq məhsulları ______________________________________________________

 

4. Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində əldə edilməsi proqnozlaşdırılan məhsuldarlıq göstəriciləri barədə məlumat

 

4.1. Məhsulun illik istehsal həcmi (ton) _______________________

4.2. Heyvanların baş sayından əldə olunacaq artım (baş)_________ ______________________________________________________

 

4.3. Heyvanların baş sayına görə artımla bağlı əlavə otlaq sahəsinə tələbat (hektar)  _________________________________________

 

        M.Y.              

_______________

(imza)

_________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

                                                                                         

“____” ____________ 20__ il

 

_________________

Digər xəbərlər